Handen op elkaar

Webinar Sociaal ondernemen

16 april 2020 - Aanstaande dinsdag 21 april 2020 geeft Ido de Vries een webinar over de kenmerken en uitdagingen van sociaal ondernemend handelen in deze tijd van social distancing, thuisisolatie en hulpverlening op afstand.

Het webinar wordt gegeven van 15.00 tot 16.00 uur. Tijdens het webinar is er online contact met Sjef van der Klein (sociaal werker van het jaar 2018).

Achtergrondinformatie

Het sociaal domein is sinds de decentralisaties van 2015 ingrijpend veranderd. De verzorgingsstaat heeft plaatsgemaakt voor een participatiesamenleving waarin zelfredzaamheid en eigen initiatief voorop staan. Dit heeft gevolgen voor professionals in het sociaal domein en vraagt om een doorontwikkeling van hun ondernemende kwaliteiten. Sociaal professionals werken binnen beleidskaders die gericht zijn op de bevordering van de eigen kracht van de cliënt/bewoner én in een zakelijke en resultaatgerichte context. Door de huidige coronamaatregelen wordt er een groter beroep gedaan op improvisatievermogen en meer sociaal ondernemend handelen gevraagd. Daarbij lijkt het erop dat er ook sociale innovaties ontstaan.

Aanmelden

Heb je intresse en wil je dit webinar volgen?  Je kunt je hiervoor aanmelden via de volgende link: 

https://www.onlineseminar.nl/managementimpact/webinar/31455/waarom-sociaal-ondernemende-professionals-juist-nu/

Hogeschool Leiden