Hogeschool Leiden

Publicatie boek 'Participatie van ouderen in Den Haag'

14 juli 2020 - In het kader van de eerste projectperiode Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden is in juli 2020 het boek “Participatie van ouderen in Den Haag - Kennis, ervaringen en praktische handreikingen” verschenen.

Het boek verscheen onder redactie van Joost van Vliet en Wilma Eleveld, docentonderzoekers van De Haagse Hogeschool met eindredactie van Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool Leiden.

Definitie van participatie

In het boek wordt op verzoek van de Stedelijke Ouderen Commissie van Den Haag ingegaan op het begrip participatie voor ouderen in Den Haag. Participatie is een begrip met evenzoveel invalshoeken als meningen. Om richting te geven aan deze veelvormigheid is gekozen voor de volgende definitie hiervan: participatie is alles wat ouderen in staat stelt om invloed uit te oefenen op beslissingen – en om betrokken te zijn bij initiatieven – die hun leven beïnvloeden.

Werkplaatsen Sociaal Domein

In Nederland zijn 15 regionale Werkplaatsen Sociaal Domein actief, die aan de hand van een meerjarige kennisagenda in de driehoek gemeenten, onderwijs en kennisinstellingen en werkveldpartijen projecten tot stand brengen die antwoorden geven op actuele vragen uit de praktijk van het sociaal domein. Voor de periode 2020-2022 draait het daarbij om thema’s en opgaven die bijdragen aan de met de decentralisaties in het sociaal domein beoogde maatschappelijke effecten.

Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool Leiden, Joost van Hoof, lector Urban Ageing en Rob Gilsing, lector Jeugdhulp in transformatie van De Haagse Hogeschool zijn verbonden aan de Werkplaats Sociaal Domein.

 

Klik op onderstaande afbeelding om het boek te lezen. 

Hogeschool Leiden