Ouderen met rollator

Participatief video-onderzoek naar prioriteiten van senioren bij langer thuis wonen

8 juli 2022 - Wat zijn de prioriteiten voor senioren om langer zelfstandig te wonen? Met behulp van filmpjes hebben zij hun wensen en knelpunten laten zien aan verschillende stakeholders.

Senioren maken filmpjes in het kader van participatief video-onderzoek - Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden

Dit project heeft tot doel om kritische succesfactoren, voor langer thuis wonen, vanuit het perspectief van senioren op een leuke en creatieve manier in beeld te brengen.

De filmpjes zijn besproken in een bijeenkomst met gemeente, woningcorporaties en Welzijn Noordwijk. Het onderzoek, uitgevoerd door de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden, richt zich op de vraag: Wat vinden senioren in Noordwijk zélf belangrijk voor het langer thuis kunnen wonen?

Over het project 

Het overheidsbeleid is erop gericht om burgers zo lang mogelijk in een zelfstandige woonvorm te laten wonen. Omdat steeds meer mensen in een stedelijke omgeving oud worden, lanceerde de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) al in 2007 het begrip 'Leeftijdsvriendelijke stad' (Age Friendly City). Dit begrip vormde het uitgangspunt voor dit project. 

Van 11 maart tot en met 15 april 2022 is in Noordwijk vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden, een videoproject uitgevoerd met als titel 'Op naar een seniorvriendelijk Noordwijk'. Senioren uit de wijken Boerenburg, Vinkeveld en de Zilk hebben zichtbaar gemaakt wat zij zélf zien als prioriteit om langer zelfstandig te wonen.

Methode 

De deelnemers zijn allemaal 60 jaar of ouder en inwoner in de wijken Boerenburg, Vinkeveld of in dorp de Zilk. Met behulp van een IPad hebben zij hun wensen of knelpunten in beeld gebracht. In zes bijeenkomsten hebben zij zich verdiept in het onderwerp, de opnames gemaakt en deze gemonteerd tot korte filmpjes. Professionele filmmakers (van de Bromet Film School) zorgden voor materiaal en gaven ook aanwijzingen en assistentie bij het monteren van de filmpjes.

Senioren maken filmpjes in het kader van participatief video-onderzoek - Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden

Als eerste stap zijn zowel positieve als negatieve aspecten van het wonen in de buurt/dorp in kaart gebracht. Hierna zijn door deelnemers de thema’s gekozen om in duo’s of trio verder uit te werken tot een kort filmpje. 

Resultaten 

In totaal zijn er door de senioren vijf filmpjes gemaakt: 

  1. een introductiefilmpje over het project en de werkwijze 
  2. een filmpje over de toegankelijkheid van afvalcontainers in Vinkeveld voor mensen met rollator of scootmobiel 
  3. de flats zonder lift in Boerenburgflat 
  4. de wens voor een rollator/rolstoelvriendelijke aanpassing aan een seniorenwoning in Vinkeveld 
  5. de breed gevoelde behoefte aan voorzieningen zoals pinautomaat, centrale brievenbus en beter openbaar vervoer in de Zilk

Via YouTube kun je alle filmpjes bekijken.

Slotbijeenkomst 

De factoren om langer thuis te wonen zijn gedeeld en op een slotbijeenkomst besproken met relevante partijen, zoals de gemeente, woningcorporaties en Welzijn Noordwijk. Er zijn inmiddels enkele wensen opgepakt, zo is de toegang tot de afvalcontainers in Vinkeveld verbeterd.

Een handreiking over de methodiek van participatief video-onderzoek, wordt in het najaar gepubliceerd door de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden.

Meer weten

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Fonds Perspectief.
Lees meer over de thema’s van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden en bekijk alle filmpjes via YouTube. Wil je meer informatie over het onderzoek? Neem dan contact op met Margaret von Faber via [email protected].