Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Nieuwe subsidie voor Werkplaats Sociaal Domein

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden heeft een nieuwe subsidie gekregen om tot en met 2026 te werken aan maatschappelijke vraagstukken.

Het Sociaal Domein werkt rondom de volgende vijf thema’s: Armoede en Schulden, Gezond en Sociaal in de Wijk, Sociaal en Inclusief, Professionaliteit in het Sociaal Domein en Langer Thuis Wonen.

Naast de reguliere subsidie van €740.000 is er een extra subsidie van €600.000 toegekend gericht op de ondersteuning van thuiswonende ouderen. De trekkers van de Werkplaats zijn het Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool Leiden en Lectoraat Urban Ageing van de Haagse Hogeschool.

Vanuit Hogeschool Leiden en de Haagse Hogeschool zullen studenten en onderzoekers van diverse opleidingen samen met bewoners, maatschappelijke partners en gemeenten uit de regio in leerateliers aan de slag gaan met verschillende activiteiten en onderzoeken waarin maatschappelijke vraagstukken centraal staan. 

Wat is de aanleiding?

De Werkplaats zijn broedplaatsen van verbeteringen in het sociaal domein, met als kern de regionale samenwerking in de driehoek gemeenten, instellingen voor onderwijs en onderzoek en partijen in zorg en welzijn. Er is een regionale kennisagenda opgesteld voor de periode 2023-2026 in samenwerking met gemeenten, onderwijs- en kennisinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties en burger-, vrijwilligers- en cliëntenorganisaties. De agenda is gericht op het beantwoorden van actuele vragen in de praktijk van het sociaal domein, door middel van delen van kennis, ervaringen en zienswijzen, ontwikkelen en onderzoeken van nieuwe wijze van werken en samenwerken, gezamenlijke reflectie en professionalisering. Het doel hiervan is het bevorderen van inclusie en de mogelijkheid tot participatie van mensen in kwetsbare situaties. Het uitgangspunt is de leefwereld van mensen en hun directe omgeving. 

Lees meer over de Werkplaats 

Hogeschool Leiden