Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Leeratelier Positieve Gezondheid: Mentale Gezondheid in de Wijk

24 november 2022 - Op 17 november vond het zesde Leeratelier Positieve Gezondheid plaats met als onderwerp ‘mentale gezondheid in de wijk’.

Ruim 70 zorg- en welzijnsprofessionals, bestuurders, studenten en onderzoekers kwamen samen tot leuke inzichten, kennisdeling en interessante discussies.

Het werd gewaardeerd dat men elkaar weer persoonlijk kon ontmoeten tijdens een fysieke bijeenkomst. Lector Suzan van der Pas (Sociale Innovatie en Ondernemerschap) heette het gezelschap welkom, waarna gastspreker Jan Berndsen de middag opende. Met zijn ruim 35 jaar ervaring binnen de GGZ is Jan nu als ambassadeur Positieve Gezondheid GGZ werkzaam voor het Institute of Positive Health. Lees meer over zijn werk via de kennisbank van het instituut.

Hogeschool Leiden

Aansluitend op zijn inspirerende lezing over mentale gezondheidszorg in Nederland, gingen de deelnemers in subgroepen actief aan de slag met het thema Public Mental Health. De vragen die hierbij centraal stonden, waren: ‘wat verstaan we onder Public Mental Health’ en ‘hoe kunnen we als maatschappij beter inspelen op onze behoeften op mentaal vlak?'

Onder leiding van onderzoeker Suzanne Lagerweij brachten deelnemers gezamenlijk in kaart wat het huidige aanbod in de wijk is en wat er ontbreekt, waarna er nieuwe ideeën werden uitgewerkt.

Het Leeratelier Positieve Gezondheid is een samenwerking tussen de Alliantie Positieve Gezondheid en de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden.

Hogeschool Leiden