Hogeschool Leiden

Lectoraat SIO participeert in project Langer Zelfstandig Wonen

De eerste onderzoeksresultaten van het project Langer Zelfstandig Wonen van Gemeente Leiden zijn 31 augustus tijdens een bijeenkomst gepresenteerd.

Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap (SIO) werkt hierin samen met de gemeente en het vrijwilligersinitiatief Ouderencontact. Het doel van het onderzoek was het in beeld krijgen van wat ouderen in de Profburgwijk belangrijk vinden om zo lang mogelijk prettig en zelfstandig te blijven wonen in hun eigen wijk.

Hoge respons

Ruim de helft van alle 65-plussers uit de Professorenwijk-Oost, Professorenwijk-West, Burgemeesterswijk en Rijndijkbuurt heeft aan het onderzoek mee gedaan, door het invullen van een vragenlijst. 

Doel bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst werden buurtbewoners die hebben geparticipeerd in het onderzoek geïnformeerd over de uitkomsten. Wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn, Roos van Gelder en Wethouder Bouw en Openbare Ruimte, Paul Laudy waren ook aanwezig en gingen in gesprek met de ruim 100 aanwezige buurtbewoners over de uitkomsten. Ook welzijn- en vastgoedorganisaties, uit de buurt en betrokken bij dit onderwerp, namen actief deel aan dit gesprek. Wat vinden de bewoners belangrijke uitkomsten? Welke ideeën en kansen zien zij? Samen werd gekeken naar welke haalbare ideeën mogelijk zijn om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken.

Hoe nu verder?

Het lectoraat SIO van Hogeschool Leiden wil graag studenten betrekken in het samen zoeken naar oplossingen voor het langer zelfstandig wonen in de wijk. Hierbij gaat het om zowel innovatie als co-creatie; het betrekken van de burger bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe ideeën. Het lectoraat, de gemeente en Ouderencontact Profburgwijk blijven hierin gezamenlijk optrekken. 

Hogeschool Leiden

Van de bijeenkomst is een inspiratiekrant gemaakt met een sfeerimpressie van de bijeenkomst. Bekijk de inspiratiekrant