Ouderen met rollator

Lector presenteert tijdens Geriatriedagen

Op 18 en 19 februari werden de Geriatriedagen in ’s-Hertogenbosch gehouden. Suzan van der Pas verzorgde een symposium over het thema 'Sleuteldisciplines in de zorg aan huis moeten samenwerken'.

Symposium Sleuteldisciplines in de zorg aan huis moeten samenwerken

In het symposium stond de huidige stand van zaken rond de integrale zorg en welzijn in de wijk aan thuiswonende ouderen centraal. 

Tijdens het symposium werd ingegaan op twee verschillende modellen van samenwerking tussen disciplines: het vlindermodel, waarin de huisarts samen met zorg- en welzijnswerkers de hulp voor zorgbehoevende ouderen thuis op zich neemt, en daarnaast het sociale wijkteam, die per gemeente anders wordt ingericht, waarmee thuiswonende zorgbehoevende ouderen vroeg of laat te maken krijgt.

Verder werden een aantal zorgpunten toegelicht:

  1. De met de sociale wijkteams ingeweven ´wat-kan-u-nog-zelf-attitude´ sluit maar moeilijk aan op de leefsituatie van thuiswonende ouderen in een toenemend kwetsbare positie. Waar blijft de aandacht voor kwetsbaarheid als belangrijk gezondheidsprobleem?
  2. Heeft het team voldoende kennis van de fysieke, psychische en sociale behoefte van zorgbehoevende ouderen?
  3. Er rust vanuit het systeem een zwaar accent op het ´keukentafelgesprek´. Is de oudere assertief genoeg om de werkelijke behoefte te benoemen en daarop gefocust te blijven?
  4. Effectief goede hulp- en dienstverlening is gebaat bij een nauwsluitende samenwerking tussen huisartsenpraktijken en een sociaal wijkteam. De wijkverpleegkundige kan een belangrijke verbindende schakel zijn tussen zorg en het sociale domein. Dat vraagt om heldere afspraken tussen gemeentelijke en via zorgverzekeraars gefinancierde zorg en dienstverlening. 

Meer informatie

Lees meer over het lectoraat van Suzan van der Pas

Meer achtergrondinformatie over de Geriatriedagen. Ook kunt u hier de hoofdgedachten van de plenaire sprekers en de symposia nalezen. De presentaties van diverse sprekers worden later toegevoegd.