Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Landelijke Conferentie Wmo Werkplaatsen

Tijdens de landelijke conferentie Wmo-werkplaatsen ‘Transformeren doe je met elkaar’ op 16 oktober hebben Lector Suzan van der Pas en hogeschooldocent Jean Paul Remans een workshop gepresenteerd.

Deze workshop ging over de samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en sociaal werkenden binnen sociale wijkteams.

Op basis van onderzoek naar casemanagement en de samenwerking van sociale wijkteams en partners in de zorg aan mensen met dementie die nog in de thuissituatie verblijven zijn de deelnemers van de workshop op zoek gegaan naar de ideale samenwerkingsvorm in dit netwerk. Dit heeft geresulteerd in een wederzijdse overdracht van kennis en het opdoen van contacten, maar het gaf ook inzicht dat maatwerk voor elke gemeente de grote toekomst heeft. Op sommige plaatsen in Nederland is dat overigens al heel goed gelukt.

In dit bulletin kunt u nalezen welke onderwerpen aan de orde kwamen en hoe de dag is verlopen. ( pdf, 2.36 MB )