Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Lancering Wmo-werkplaats website

De website van Wmo-werkplaats Den Haag en Leiden is online.

De Wmo-werkplaats Den Haag en Leiden is een samenwerkingsverband tussen de Haagse Hogeschool, het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool Leiden en diverse instellingen op het terrein van welzijn en zorg.