Natuur achter Hogeschool Leiden

Age friendly cities

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde woning en woonomgeving blijven wonen. Dit wordt ook wel aangeduid met ageing in place.

Ouderen wonen dus – ook op hoge leeftijd nog – zelfstandig thuis, waardoor ze langer zelfstandig blijven en hun levenskwaliteit toeneemt.

Suzan van der Pas

Een stad is pas age friendly wanneer er geïnvesteerd wordt in het ondersteunen van veerkracht, sociale cohesie en leefbaarheid van alle inwoners.

Suzan van der Pas

De voordelen van ageing in place hangen samen met de kwaliteit van de leefomgeving ofwel de leefbaarheid van een buurt of wijk. Wanneer de kwaliteit van de omgeving tekortschiet kan ageing in place ook nadelen hebben, zoals een grotere kans op eenzaamheid of sociaal isolement.

Lees het hele artikel van Suzan van der Pas ( pdf, 2.08 MB )

Tijdschrift Aandacht

Dit artikel komt uit het tijdschrift 'Aandacht', een uitgave van Hogeschool Leiden. Met dit tijdschrift laat Hogeschool Leiden de lezer kijken naar bachelor-onderzoek en de waarde die dat heeft voor ons onderwijs, voor onze studenten. Deze uitgave is een bundeling van artikelen van de faculteiten Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie, Educatie en Gezondheidszorg.

Interesse in het hele tijdschrift? Vraag een exemplaar op bij Monique Terwindt via  terwindt.m@hsleiden.nl.