Ouderen met rollator

Hackaton ‘Waar wil jij oud worden?’

8 april 2021 - Honoursstudenten Melissa Basgol en Betul Yasar van Hogeschool Leiden vallen in de prijzen tijdens de online hackaton op 25 maart 2021.

Studenten van de Honours van Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam én ouderen bedachten tijdens de ontwerpwedstrijd oplossingen voor het vraagstuk van huisvesting voor (toekomstige) ouderen. In 5 teams bedachten zij een nieuw innovatief woonconcept met aandacht voor samenwonen en samenleven.

Door het wegvallen van verzorgingshuizen is er een toenemende behoefte aan collectieve woonvormen voor ouderen. Tijdens een online hackathon op 25 maart 2021 namen ouderen en studenten deel aan de ontwerpwedstrijd. De opdracht: ontwerp innovatieve, rebelse woonconcepten voor ouderen in de toekomst.

Piramide op het water

Uit de vruchtbare middag rolde uiteindelijk een “innovatief, vernieuwend en compleet woonconcept”, aldus het oordeel van Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Melissa maakte deel uit van het winnende team. Zij ontwierpen een ecogebouw op het water, in de vorm van een piramide. “We wilden echt iets nieuws en rebels”, lichtte één van de studenten toe. “In Nederland is er een gebrek aan grond, terwijl duurzaamheid een onvermijdelijke eis is voor bouwen in de toekomst.”  Gezamenlijke barbecues;  kassen;  jongeren en ouderen in 1 gebouw; en een prachtig uitzicht over het water, aan alles was gedacht. Studenten gaven aan daar later zelf ook wel te willen wonen.

Betul maakte deel uit van het team dat de 2e prijs won met een woning in ‘donut-vorm'. Beide Honoursstudenten namen in het kader van een team-challenge deel aan het project “Hoe wil ik oud worden?”, in samenwerking met het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap. De hackaton was een onderdeel van dit project.

Verantwoorde rebellie

Deze hackathon is georganiseerd in het kader van het SIA RAAK MKB project ‘Naar Verantwoorde rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen’. Het onderzoek richt zich op governance en inspraak rondom de ontwikkeling van collectieve woonvormen voor ouderen, en kijkt naar initiatieven, ondernemers en bestuurders die het weloverwogen anders doen. Meer informatie over het project is te vinden op: www.verantwoorderebellie.nl.

Hogeschool Leiden