Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Grip op geld vanuit studentperspectief

Een dieperliggende besef van inkomsten en uitgaven en kennis hebben van financiële regelingen dragen bij aan een betere grip op geld onder studenten. Dat blijkt uit onderzoek van studenten Toegepaste Psychologie

​Studenten Joey, Danny en Tashi deden het onderzoek binnen het programma Sociaal Vitaal van het lectoraat Sociale Innovatie & Ondernemerschap. Ze bogen zich over de vraag hoe kan worden bevorderd dat studenten eerder/beter grip krijgen op hun financiële huishouding en welk gedrag daarvoor dan nodig is.

Uit onderzoek onder studenten is al eerder (o.a. rapport HU uit 2019) naar voren gekomen dat studenten financiële stress ervaren. In dit economisch tijdsgewricht waarin inflatie sterk is toegenomen, is dit eerder toe dan afgenomen. Dat was aanleiding om op zoek te gaan naar methoden en werkwijzen die studenten daarbij kunnen helpen.

De betrokken studenten hebben – naast deskresearch en het bezoeken van seminars – de nodige medestudenten geraadpleegd. Naar voren komt dat het belangrijk is om niet alleen goed zicht te hebben in wat er op de bankrekening staat, maar ook dieperliggend besef te hebben van de omvang en aard van je inkomsten en uitgaven. In dat laatste geval kunnen studenten beter vaststellen of ze bepaalde uitgaven op een lager pitje willen en kunnen zetten. Ook weet hebben en benutten van financiële regelingen om je inkomsten mee aan te zuiveren kunnen bijdragen aan een gezonde financiële huishouding.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat het echter niet door iedereen als gemakkelijk wordt ervaren om bepaalde uitgaven achterwege te laten. Sociale activiteiten worden ook als belangrijk ervaren, naast werken en studeren. Minder deelnemen aan sociale activiteiten wordt als lastig ervaren en er wordt beleefd dat je je hieraan niet kunt onttrekken. Als je dan ook nog eens relatief eenvoudig kunt (bij)lenen, is de keuze soms snel gemaakt en kies je ervoor toch deel te nemen. Van dit lenen ervaar je bovendien op de korte termijn weinig hinder.

De student-onderzoekers bepleiten meer bewustwording op inkomsten- en uitgavenpatroon en daarover gesprek te voeren met elkaar en eventuele instanties die daarin kunnen adviseren. Ook worden suggesties gedaan hoe je op een luchtige manier via campagne/slogans (instagram en/of poster) aandacht kunt krijgen voor “grip op je geld”. De onderzoeksbevindingen worden ook gedeeld met de interne werkgroep die werk wil maken van “Grip op Geld”. Daarin nemen naast decanaat ook aantal faculteiten deel.