Hogeschool Leiden

Conferentie 'Sociale innovatie in uitvoering' goed bezocht

Op 20 november vond de conferentie Sociale innovatie in uitvoering plaats op Hogeschool Leiden. Een conferentie vol interactie, discussie en kennisoverdracht.

Ruim 140 deelnemers (van ambtenaren tot studenten, van onderzoekers en lectoren tot professionals uit het veld) kwamen naar Leiden voor lezingen, workshops en debat. Het werd een conferentie met veel interactie, discussie, kennisoverdracht en het versterken van de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld.

Interactie, verbinding en kennisdeling

De conferentie stond in het teken van de al ontwikkelde projecten van de Wmo-werkplaats en innovatieve werkwijzen die vorm krijgen binnen de transformatie Wmo. Zo ging Suzan van der Pas (lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap) in op de vorderingen van lopende projecten binnen de Wmo-werkplaats: over duurzaam actief burgerschap, de nieuwe sociale professional en netwerkzorg bij ouderen met dementie. 

De 'Dames van de commissie van toezicht'

De Dames van de commissie van toezicht (van Theaterzaken), zorgden op ludieke en scherpe wijze dat de dag meer werd dan het uitwisselen van gedachten en inzichten. Elkaar opzoeken, een spiegel voorhouden, samenwerking organiseren (er werden ter plekke veel telefoonnummers uitgewisseld), zorgen dat er niet om de hete brij werd heengedraaid - deze dames droegen zeker actief bij aan het slagen van deze dag. 

De 'Dames van de commissie van toezicht' tijdens de conferentie 'Sociale innovatie in uitvoering'

Gerben Hagenaar (directeur Zorg, Maatschappelijke coƶperatie en Ondersteuning gemeente Den Haag) gaf een impressie over innovatieve praktijken in zijn stad. Gertru Diender (directeur Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Leiden) benadrukte het belang van de Wmo-werkplaats nu en in de toekomst. De conferentie werd georganiseerd door de Wmo-werkplaats Den Haag/Leiden verbonden aan het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool Leiden.

Presentaties nalezen? Download de presentaties en het programma.