Hogeschool Leiden

Conferentie Sociale innovatie in uitvoering

Op vrijdag 20 november 2015 organiseerde de Wmo-werkplaats Leiden & Den Haag in samenwerking met het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap de conferentie 'Sociale innovatie in uitvoering' op Hogeschool Leiden.

Voor wie is de conferentie?

De conferentie was voornamelijk bedoeld voor mensen werkzaam bij een gemeente, in een organisatie van zorg en welzijn, of docenten of studenten het sociale domein in de regio Leiden/Den Haag.

Wat kunt u verwachten?

Deze conferentie stond in het teken van de al ontwikkelde projecten van de Wmo-werkplaats en innovatieve werkwijzen die vorm krijgen binnen de transformatie WMO. Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap (SIO) verbonden aan Hogeschool Leiden en de Haagse Hogeschool, vertelde over de vorderingen van lopende projecten binnen de Wmo-werkplaats over duurzaam actief burgerschap, de nieuwe sociale professional en netwerkzorg bij ouderen met dementie. Verder vonden er lezingen, workshops en een debat plaats die een verbinding hebben met de onderwerpen uit de Wmo-werkplaats Leiden/Den Haag.

Het programma bestond uit een serieus deel met lezingen, workshops en een debat, en bevatte daarnaast een verrassende en muzikale omlijsting.

Bekijk het programmaoverzicht
Bekijk het overzicht van de lezingen en workshops