Wiep Staal

Wiep Staal | Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap
Wiep Staal | Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap

Wiep werkt sinds 2001 op Hogeschool Leiden. Eerst als onderwijsmanager en docent voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening en vanaf 2014 als onderwijsmanager bij de Master Jeugdzorg. Zij is als projectcoördinator betrokken bij de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden.

Achtergrond en expertise

Al heel jong had Wiep de mening dat iedereen erbij hoort en dat kwetsbare mensen ondersteuning verdienen, dat je elkaar nodig hebt en vanuit diversiteit groei mogelijk is. Haar ervaring is dat diversiteit zorgt voor glans, uitdaging, tegenwicht, aanvulling en versterking. Met deze drijfveer is zij vanaf haar 21ste professioneel mensen gaan begeleiden en heeft ze gewerkt in de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de GGZ en het mbo- en hbo-onderwijs. Wiep heeft expertise in het geven van individuele coaching en teamcoaching. Zij heeft o.a. 33 teams bij de stichting Anton Constandse gecoacht om een verandering te bewerkstelligen naar zelfstandige werkeenheden. Ook heeft zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid bij het geven en behouden van werk op Hogeschool Leiden.

Tevens heeft Wiep negentien jaar ervaring als onderwijsmanager van mbo-, hbo- en masteropleidingen. Zij gebruikt deze ervaringen bij organisatieverandering, leiderschapsontwikkeling, het werken vanuit een visie en het vergroten van eigenaarschap. Wiep heeft zich o.a. gespecialiseerd in het meten en onderzoeken van werkdruk in teams en welke oplossingen er mogelijk zijn ten aanzien van werkdrukreductie. Wiep heeft drie modulen ontwikkeld, ‘individuele coaching aan collega’s’, ‘begeleide intervisie’ en ‘teamcoaching’, en doceert dit aan studenten van de bacheloropleiding Sociaal Werk, de masteropleiding Jeugdzorg en post-hbo-opleidingen. Hierdoor heeft zij kennis van de actuele methodieken rond veranderingen, persoonlijke- en teamontwikkeling, vitaliteit, veerkracht en teamkracht in de samenwerking. Deze ervaringen, kennis en haar organisatie vaardigheden zet zij in als projectcoördinator Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden, waarbij de focus ligt op het verbinden van de praktijk en het onderwijs.

‘Alleen kom je ver, maar samen kom je verder.’ Ik vind het belangrijk dat professionals werken met vertrouwen, veiligheid, verbinden, verantwoordelijkheid, verdiepen en veranderen.