Joost van Vliet

Joost van Vliet

Joost werkt sinds 2014 bij het lectoraat als projectleider bij de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden.  Joost richt zich voor de regio Den Haag op de volgende werkzaamheden; Het coördineren van ondersteunend onderwijs in intervisie voor professionals in het sociaal domein, het monitoren en onderzoeken van activiteiten in het kader van de leeftijdsvriendelijke stad Den Haag en het uitwerken van nieuwe initiatieven en projecten binnen de werkplaats sociaal domein, in opdracht van gemeenten en netwerkpartners uit de regio.

Achtergrond en expertise

Joost heeft een afgeronde studie Sociale Gerontologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 2008 is Joost werkzaam bij De Haagse Hogeschool aan de faculteit Sociaal Werk & Educatie. 
Daarnaast is Joost als promovendus verbonden aan het LUMC, waarin hij onderzoek doet naar de betekenis van burenhulp voor thuiswonende ouderen met afnemende zelfredzaamheid.

Eén van de belangrijkste activiteiten in de regio Den Haag is het verzorgen van scholing en training voor professionals in het sociaal domein, gericht op interdisciplinaire samenwerking in de wijk. Deze trainingen worden in opdracht van de gemeente Den Haag en de welzijnsorganisatie Xtra uitgevoerd. Het interdisciplinaire samenwerken komt ook tot uitdrukking in het project 'Learning Community Samenwerken in de Wijk'. Studenten van de opleidingen Sociaal Werk en Verpleegkunde en huisartsen in opleiding elkaar laten zien hoe zij werken en verkennen mogelijke vormen van samenwerken.
De stad Den Haag maakt deel uit van het internationaal netwerk Age Friendly Cities. Ter ondersteuning van de activiteiten in dit verband en het verzamelen van informatie over wat ouderen uit de stad ervaren van deze leeftijdsvriendelijke stad is Joost van Vliet verbonden aan het platform 'monitoring leeftijdsvriendelijke stad Den Haag'. Zijn bijdrage bestaat onder meer uit participatief onderzoek met behulp van beeldmateriaal.
Ook is de gemeente Rijswijk met haar schuldhulpverlening en sociaal wijkteamontwikkeling betrokken bij de werkplaats. In Rijswijk wordt werk gemaakt van de nieuwe inzichten van persoonsgerichte aanpak van schuldhulpverlening.
Joost is daarnaast verbonden aan De Stedelijke OuderenCommissie Den Haag. Deze organisatie is opdrachtgever voor het tot stand brengen van een handboek participatie.