Jean Paul Remans

Hogeschool Leiden

Achtergrond

Jean Paul Remans is sinds 2014 als docent Verpleegkunde verbonden aan Hogeschool Leiden. Daarnaast is hij werkzaam bij het lectoraat Sociale Innovatie als projectleider van het project Netwerkzorg voor mensen met dementie die in de thuissituatie verblijven. Naast een opleiding Verpleegkunde heeft hij Gezondheidswetenschappen gestudeerd aan de universiteit van Maastricht. Vanaf 1990 heeft hij verschillende managementfuncties vervult bij GGZ Delfland. Als hoofd van de afdeling Wmo hield hij zich vooral bezig met het Wmo-inkoopbeleid. Tijdens zijn baan als organisatieadviseur bij BMC heeft hij vanaf 2004 vooral samengewerkt met gemeenten en publieke instellingen. Daarnaast is hij de laatste jaren werkzaam geweest als seniorzorginkoper bij een zorgverzekeraar.

Zijn expertise ligt vooral in het verandermanagement, onderwijs, financiering van de gezondheidszorg, zorginkoop en managementvraagstukken van organisatorische aard.