Inge Müller

Hogeschool Leiden

Achtergrond

Ik werk met het lectoraat samen in het kader van de Werkplaats Sociaal Domein. Momenteel ben ik betrokken bij het project Bloeiend Zuid West. Ik draag zorg voor de monitoring van het project en ik begeleid de professionals bij de reflectie op hun professionele handelen. Daarnaast ben ik betrokken bij het ontwerp en uitvoer van de leergang voor de sociale wijkteams en heb ik de bijeenkomsten van de klankbordgroep van de Werkplaats Sociaal Domein mede-gefaciliteerd.

Het onderwijs verbind ik aan de Werkplaats Sociaal Domein door studenten Toegepaste Psychologie in te zetten binnen het project Bloeiend Zuid West en door mijn ervaringen in het klaslokaal in te zetten.

Mijn expertise

Vanuit mijn achtergrond in de Humanistiek en als docent Toegepaste Psychologie werk ik graag aan vraagstukken rondom participatie, empowerment en zelfredzaamheid in zorg en/of welzijnsorganisaties. Ik streef daarbij naar menswaardige zorg. Dit doe ik bottum-up en het liefste in co-creatie met alle betrokkenen. Ik schakel makkelijk tussen verschillende lagen in de organisatie en vind ik het belangrijk om draagvlak te creëren in de gehele organisatie.

Bovenstaande kan ik uitvoeren in de rol als projectbegeleider, trainer & coach.