Ineke Gualthérie van Weezel

Ineke Gualthérie van Weezel

Ineke is sinds september 2015 verbonden aan het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap.

Achtergrond en expertise

Ineke heeft in verschillende functies en bij verschillende bedrijven werkervaring opgedaan. Een korte impressie van Ineke's werkervaring: 

 • Maatschappelijk werker bij de FIOM in Groningen (bureau voor alleenstaande ouder en adoptie) (1976).
 • Hulpverlener bij het Jongeren Advies Centrum in Amsterdam (1978-1990).
 • Manager bij het Maatschappelijk werk in Rotterdam (1990-1995).
 • Beleidsmedewerker bij Vitis Welzijn (2013-2015).
 • Adviseur bij Stade Advies in Utrecht (1998-2005).
 • (Buiten)docent op de Hogeschool Rotterdam (1992-1994).
 • Ontwikkelaar minor “samenwerken in de eerstelijns zorg” op Hogeschool Leiden (2007).

De expertise van Ineke ligt op het terrein van welzijn (in combinatie met zorg of onderwijs). Een rode draad in haar werk is bezig zijn met vernieuwingen en daarbij het maken van verbindingen tussen diverse domeinen.
Zoals :

 • Nieuwe aanpak gericht op het voorkomen van schooluitval door samenwerking onderwijs en hulpverlening (schoolmaatschappelijk werk);
 • Korte Lijnen creëren in samenwerking zorg (huisartsen)en hulpverlening (maatschappelijk werk, psychologen) en met het zelfde doel de Minor samenwerking in de eerste lijn (Hogeschool Leiden, 2007)
 • Dagbesteding De Vereeniging samen met welzijn en zorg, voor alleenwonende ouderen gericht op ontmoeting en activering (zelf programma maken) ondersteund door vrijwilligers
 • Een samenwerkingsverband gericht op hulpverlening bij huiselijk geweld in Leiden (1985 en bestaat nog GGD)
 • In samenwerking een boek ontwikkelen over zelfregulering Zelfregie terug in organisaties, (auteur Gerard Donkers)