Ineke Gualthérie van Weezel

Ineke Gualthérie van Weezel

Achtergrond

Als maatschappelijk werker werkte ik bij de FIOM in Groningen (1976) (bureau voor alleenstaande ouder en adoptie) en bij het Jongeren Advies Centrum in Amsterdam (1978-1990). Als manager werkte ik in Rotterdam bij het Maatschappelijk werk 1990-1995. Als beleidsmedewerker en als projectleider werkt ik bij Kwadraad (1995-2013) en bij Vitis Welzijn (2013-2015), als adviseur bij Stade Advies in Utrecht (1998-2005), als (buiten)docent op de Hogeschool Rotterdam (1992-1994) en als ontwikkelaar van de minor “samenwerken in de eerstelijns zorg” (2007)op Hogeschool Leiden.

Expertise

Mijn expertise ligt op het terrein van welzijn (in combinatie met zorg of onderwijs). Een rode draad in mijn werk is bezig zijn met vernieuwingen en daarbij het maken van verbindingen tussen diverse domeinen. Zoals :

  • Nieuwe aanpak gericht op het voorkomen van schooluitval door samenwerking onderwijs en hulpverlening (schoolmaatschappelijk werk);
  • Korte Lijnen creëren in samenwerking zorg (huisartsen)en hulpverlening (maatschappelijk werk, psychologen) en met het zelfde doel de Minor samenwerking in de eerste lijn (Hogeschool Leiden, 2007)
  • Dagbesteding De Vereeniging samen met welzijn en zorg, voor alleenwonende ouderen gericht op ontmoeting en activering (zelf programma maken) ondersteund door vrijwilligers
  • Een samenwerkingsverband gericht op hulpverlening bij huiselijk geweld in Leiden (1985 en bestaat nog GGD)
  • In samenwerking een boek ontwikkelen over zelfregulering Zelfregie terug in organisaties, (auteur Gerard Donkers)