Spaarvarken onder water

Leeratelier Armoede: vraag jíj ernaar? En wat doe je dan?

Het leeratelier Armoede: vraag jíj ernaar? En wat doe je dan? vindt plaats donderdag 3 juni 2021 van 15.00 tot 17.00 uur. Deze online bijeenkomst gaat over het signaleren en bestrijden van armoede en schulden in regio Leiden & Den Haag. Naast informatieoverdracht staat kennismaking centraal: wat kun je samen met andere professionals en vrijwilligers doen om de uitdagingen van het tot stand brengen van contact het hoofd te bieden? Het doel is om samen vanuit verschillende perspectieven mét en ván elkaar te leren over vroegsignalering. 

Het leeratelier wordt georganiseerd door de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden.

Voor wie

Het online leeratelier is bedoeld voor hulpverleners, vrijwilligers, managers, gemeentelijke ambtenaren, docenten, studenten, ervaringsdeskundigen, cliënten en onderzoekers die zich bezighouden met armoede en schuldhulpverlening. 

Aanmelden voor het online leeratelier op 3 juni is niet meer mogelijk.

Aanleiding en thema leeratelier

Armoede: vraag jíj ernaar? En wat doe je dan? Dit onderwerp staat volop in de aandacht, want hoe maak je contact op het moment dat een signaal is binnengekomen? Sinds 1 januari 2021 kunnen verhuurders van woningen, drinkwaterbedrijven, energieleveranciers en zorgverzekeraars gemeenten waarschuwen, als zij zien dat hun klanten hun rekeningen niet betalen. De gemeente spant zich dan in om deze mensen te benaderen. Voor gemeenten en hulpverleningsorganisaties (zowel professioneel als vrijwillig) biedt dit nieuwe mogelijkheden om ergere schuldenproblematiek te voorkomen.

Maar deze nieuwe wetgeving roept ook nieuwe vragen op: op welke manier ga je erop af na een melding? Hoe om te gaan met handelingsverlegenheid bij hulpverleners? Wat zijn good practices en wat juist niet? En is er bij het leggen van contact met mensen in armoede genoeg aandacht voor de doelgroep GGz of het kind in het gezin? Met dit leeratelier wil de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden een podium bieden om wat we gezamenlijk aan kennis en kunde over vroegsignalering in huis hebben met elkaar uit te wisselen en te onderzoeken hoe we daar van kunnen profiteren.

Wat kun je verwachten

Tijden het online leeratelier Armoede: vraag jíj ernaar? En wat doe je dan? staat het delen van informatie over hoe je mensen kan bereiken na het ontvangen van een signaal over schuldenproblematiek centraal.  Het programma bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Het leeratelier start met een gesprek van een ervaringsdeskundige met een onderzoeker die vertelt over de laatste stand van zaken over hoe contact te leggen met verschillende doelgroepen. Ook is aandacht voor vernieuwende manieren van werken. 
  • Daarna is het tijd voor vier korte pitches van 2 minuten over innoverende projecten binnen de Werkplaats Sociaal Domein van het Lectoraat. 
  • Tenslotte gaan we uiteen in deelgroepen om elkaar te inspireren, te brainstormen, uit te wisselen en met elkaar te discussiëren. 

Het programma vindt online plaats via Microsoft Teams. De link naar de sessie wordt naar je toegestuurd op dinsdag 1 juni 2021. 

Meer informatie

Het leeratelier wordt georganiseerd door de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden. Voor vragen en/of aanvullende informatie kun je contact opnemen met:

  • Ronald Schurer, trekker leernetwerk Armoede en Schulden, Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden, e: schurer.r@hsleiden.nl, t: 06-42524387 
  • Wiep Staal, projectleider Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden, e: staal.w@hsleiden.nl, t: 06-48133698

Meer lezen over de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden