Hogeschool Leiden

Symposium Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden

Hoe zorg je dat mensen in een kwetsbare positie volwaardig kunnen meedoen in de samenleving? De afgelopen jaren werkte de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden aan dit overkoepelende vraagstuk. Tijdens een symposium op donderdag 29 september 2022 (van 14.00 tot 17.30 uur): 

  • kijken we terug en vooruit op thema's zoals Armoede en schulden, Gezond en sociaal Domein, Langer thuis wonen en Integrale aanpak multiproblematiek; 
  • delen we onze kennis en ervaringen van de afgelopen jaren;
  • staan we stil bij onze huidige initiatieven en kijken vooruit naar de toekomst om te bepalen welke nieuwe onderwerpen of thema's de komende jaren van belang zijn.

Lilian Linders is uitgenodigd als Keynote-spreker. Lilian is lector Empowerment en Professionalisering bij InHolland en programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland. In deze lezing gaat Lilian in op de betekenis van kwetsbaarheid in relatie tot de visie van empowerment.

Meld je aan voor het symposium op 29 september 2022
(deelname aan het symposium is kosteloos)

Programma

Tijd Onderdeel
13.30 uur Ontvangst en registratie
14.00 uur Opening en de Werkplaats in vogelvlucht: Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie bij Hogeschool Leiden en Ondernemerschap en programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden, opent het symposium en vertelt samen met lector Joost van Hoof, lector Urban Ageing van de Haagse Hogeschool, over het belang van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden als regionaal netwerk.
14.30 uur Keynote door Lilian Linders, lector Empowerment en Professionalisering bij InHolland en programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland. In deze lezing gaat Lilian in op de betekenis van kwetsbaarheid in relatie tot de visie van empowerment. Sociaal professionals hebben de opdracht om de maatschappelijke participatie van mensen te versterken en daarbij zo veel mogelijk ook aan te sluiten bij de talenten en krachten van mensen. Ook en juist bij mensen die op de een of andere manier kwetsbaar zijn. Hoe kun je de kwetsbaarheid van mensen erkennen zonder hen gevangen te zetten in het stigma van hun aandoening of problemen?
15.00 uur Proeverijen: proef van de projecten uit onze leernetwerken. Leer bijvoorbeeld meer over positieve gezondheid, het signaleren van armoede, langer thuis wonen en aanpak bij huishoudens met multiproblemen.
17.00 uur Afsluiting
17.30 uur Netwerkborrel

Aanmelden

Wil je deelnemen aan het symposium op 29 september 2022? 
Meld je kosteloos aan

Over de Werkplaats Sociaal Domein

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden is een regionaal georganiseerde samenwerkingsverband van beroepsopleiding (hbo en mbo), praktijk, beleid en onderzoek. Hiermee wil de werkplaats een bijdrage leveren aan de transformatie van het sociaal domein en aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De werkplaats bevordert vanuit de regionale praktijk inclusie en participatie van burgers in kwetsbare situaties.

Meer over de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Wendy van Lienden via lienden.van.w@hsleiden.nl.

 

Hogeschool Leiden