Lectorale rede Suzan van der Pas ‘Sociale innovatie is zo eenvoudig nog niet’.

Lectorale rede Suzan van der Pas

Hoe kan sociale innovatie een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen in het sociaal domein? Hoe kunnen sociale professionals sociale problemen identificeren en op een nieuwe manier aanpakken? En welke rol speelt sociaal ondernemerschap daarin? Hoe zijn sociaal ondernemerschap en sociale innovatie aan elkaar gerelateerd?

Bovenstaande vragen staan centraal in de lectorale rede van Suzan van der Pas. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de condities waaronder sociale innovatie plaatsvindt en de manier waarop sociale professionals daar invloed op kunnen hebben. Zij beschrijft het belang van waardecreatie en co-creatie.

Het slagen van sociale innovatie komt neer op het ondernemend vermogen, lerend vermogen en samenwerkend vermogen van sociale professionals.

Projecten in praktijk

De projecten en activiteiten van het lectoraat krijgen onder meer gestalte in de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden. Het lectoraat werkt in gemeenten en met verschillende partners aan:

  • ontwikkeling van professionaliteit;
  • stimuleren van actief burgerschap;
  • verbindingen versterken tussen zorg en welzijn;
  • integraal, wijk- en vraaggericht werken.

Tijdens deze middag is er een markt waar de verschillende projecten van de Werkplaats Sociaal Domein gepresenteerd worden. Ook studenten presenteren onderzoek dat zij met en voor het lectoraat hebben uitgevoerd.

Programma

Tijd Onderdeel
13.30 uur Inloop
14.00 uur Opening door Sander van den Eijnden (Voorzitter College van Bestuur) en Nico van Tol (waarnemend directeur faculteit Gezondheidszorg)
14.20 uur Lectorale rede Suzan van der Pas
15.10 uur Markt met projecten Werkplaats Sociaal Domein/minor sociaal ondernemen
16.00 uur Borrel