Hogeschool Leiden

Sociaal Werk: voltijd

 • Voltijd
 • Nederlandstalig
 • 4 jaar
 • Bachelor of Social Work

In het kort

Wil je écht iets betekenen voor je medemens? Ben je bereid je te verplaatsen in anderen? Sta je stevig in je schoenen (of wil je dat leren)?  Durf je uit je comfort- zone te stappen? En wil je kritisch leren kijken naar jezelf en de maatschappij? Dan is de opleiding Sociaal Werk misschien wel iets voor jou. 

Als sociaal werker bied je ondersteuning aan kinderen, jeugdigen en volwassenen die tijdelijke of langdurige ondersteuning nodig hebben, omdat ze er zelf (even) niet meer uitkomen. Je kunt daarbij denken aan mensen/ gezinnen die kampen met schulden of met de sociale gevolgen van een ziekte, mensen met een psychische aandoening of een (licht) verstandelijke beperking of een ouder met opvoedvragen. Je ondersteunt bij het verbeteren van het sociaal functioneren en het weer grip krijgen op het eigen leven. 

Jouw toekomst

Je werkt met mensen in de leeftijd van 0-100 jaar die (tijdelijk of langdurig) ondersteuning nodig hebben. Bij de opleiding Sociaal Werk van Hogeschool Leiden bereiden we je voor op dit beroep, waar geen dag hetzelfde is. Daarbij heb je veel contact met zorg- en hulpverleners uit andere organisaties. Na afronding van je studie krijg je het internationaal erkende getuigschrift Bachelor of Social Work.

Wil jij werken met jeugd? Spreken de hulpverlening én het speciaal onderwijs je aan? Bekijk dan ook de mogelijkheden van het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs.

Ook de beroepsomgeving van een sociaal werker is divers. Met jouw diploma kun je onder andere terecht bij:

 • sociale wijkteams
 • vluchtelingenwerk
 • reclassering
 • jeugdzorg
 • verslavingszorg
 • algemeen ziekenhuis
 • psychiatrie
 • gehandicaptenzorg
 • ouderenzorg

Alumnus Elise wist al vrij snel dat haar interesse in de GGZ lag. Benieuwd naar haar ervaringen, blik op beroepsmogelijkheden en eigen toekomstplannen? Lees het verhaal van Elise.

Hoe je baan er straks uitziet is afhankelijk van de doelgroep waarmee je werkt en de functie van waaruit je dat doet. Waar je ook werkt: een sociaal werker gebruikt methoden en technieken om mensen die in de knel zitten te helpen. Soms hebben mensen langdurige ondersteuning nodig en soms tijdelijk. Dit betekent dat je werkomgeving kan verschillen van werken op een woon of behandelgroep, op een school, in een wijk, bij de mensen thuis of bij jou op kantoor.  

Je werkt altijd samen met andere hulp- en dienstverleners, vrijwilligers en mantelzorgers. Het uiteindelijke doel? Het sociaal functioneren van mensen bevorderen met behoud van eigen regie.

Voorbeelden van functies

 • Na de opleiding Sociaal Werk kun je aan de slag in allerlei soorten functies. Denk aan:
 • jeugdzorgwerker
 • casemanager
 • maatschappelijk werker
 • GGZ-agoog (begeleiding van mensen met psychiatrische klachten)
 • groepsleider
 • sociotherapeut
 • woonbegeleider
 • preventiemedewerker

Als sociaal werker ben je nooit uitgeleerd. Ook als je volop aan het werk bent moet je jezelf blijven ontwikkelen om kwaliteit te kunnen bieden. Dit doe je onder andere met behulp van vakliteratuur, wetenschappelijk onderzoek, congressen, cursussen en kennisbijeenkomsten met collega's.

Wil je na het behalen van Bachelor of Social Work nog verder studeren? Veel hogescholen en universiteiten bieden vervolgopleidingen aan. Bij Hogeschool Leiden kun je bijvoorbeeld starten met de tweejarige Master Jeugdzorg, uniek in Nederland. Deze deeltijdopleiding is geaccrediteerd en wordt bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hulp bij jouw studiekeuze

Hoe kom je erachter of de opleiding Sociaal Werk echt bij je past? Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te ontdekken. Op de pagina Hulp bij je studiekeuze vind je een overzicht.

Om jou zo mogelijk te helpen bij het maken van een bewuste studiekeuze doorloop je bij de opleiding Sociaal Werk de Studiekeuzecheck. Deze bestaat uit het stappenplan Kies Bewust

Hogeschool Leiden

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Is Sociaal Werk iets voor jou?

Ben je sociaal betrokken en ondernemend? Kun je goed luisteren en problemen analyseren? Als sociaal werker is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en dat je het leuk vindt om voor de belangen van anderen op te komen. Daarvoor heb je lef, creativiteit, doorzettingsvermogen en assertiviteit nodig. Ook is het belangrijk dat je zorgvuldig en helder kunt rapporteren. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is dan ook onmisbaar bij Sociaal Werk.

Jij…

 • Kijkt (kritisch) naar jezelf en anderen.
 • Stapt uit je comfortzone.
 • Staat stevig in je schoenen.
 • Bent nieuwsgierig naar wat anderen beweegt.
 • Houdt van samenwerken en samen leren.
 • Komt voor anderen op.
 • Bent pro- actief

Herken jij jezelf in dit beeld en wil je je hier verder in ontwikkelen? Dan past de opleiding Sociaal Werk misschien bij jou. Hier gaan we namelijk binnen de opleiding actief mee aan de slag. Spreekt de hulpverlening én het speciaal onderwijs je aan? Bekijk dan ook de mogelijkheden van het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs.

Benieuwd naar de ervaringen van studenten over de overstap van mbo naar hbo Sociaal Werk? Lees hun verhalen.

Vergelijkbare opleidingen Sociaal Werk

Twijfel je of Sociaal Werk iets voor jou is? Oriënteer je bij vergelijkbare opleidingen, zoals de opleiding Toegepaste Psychologie. Hierbij ga je dieper in op het gedrag van mensen, maar dan niet in de rol van hulpverlener. Ook leer je hoe je dit gedrag onder andere met behulp van voorlichting, trainingen en coaching kunt beïnvloeden. Spreekt de combinatie van sociaal en juridisch je aan? Misschien is de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening dan iets voor jou. Er zijn ook nog allerlei andere mogelijkheden zoals de opleiding Vaktherapie, waarbij je mensen sterker maakt met behulp van beeldende kunst, muziek of spraak- en drama. 

Studieopbouw

Een sociaal werker heeft een goed gevulde gereedschapskist met methoden en technieken om mensen die knel zitten te helpen. Tijdens de opleiding Sociaal Werk maak je kennis met de brede basis van het werk en de afstudeerprofielen: 'Welzijn & maatschappelijk werk’, ‘Zorg: GGZ-agoog’, 'Zorg: Mensen met een Licht Verstandelijke Beperking’ en ‘Jeugd’. 

Binnen de opleiding sociaal werk staat de beroepspraktijk centraal. Dat betekent dat alles wat je leert gekoppeld wordt aan het beroep. Er wordt gebruik gemaakt van casuïstiek uit het werkveld, theorie wordt gekoppeld aan praktijkvoorbeelden en je gaat zelf ervaring doen in de praktijk. Vanuit de opleiding wordt er nauw samengewerkt met organisaties uit de beroepspraktijk.

Werkvormen

Het onderwijs is ingedeeld in projecten, trainingen, cursussen, professionele werkplaats, individuele begeleidingsgesprekken en zelfstudie. Het grootste gedeelte van de leeractiviteiten en vindt plaats op de Hogeschool Leiden.

Wil jij een goede indruk krijgen van de vakken die je kunt verwachten tijdens de opleiding? Bekijk het programmaoverzicht van het lopende studiejaar, een voorbeeld van je rooster en een aantal voorbeelden van online colleges

Praktijkervaring

In alle jaren die je praktijkervaring op in het toekomstig beroep. Dit loopt op van 50 uur per jaar in jaar één tot maximaal vier dagen per week in jaar drie. 

Tijdsinvestering

Als je vier dagen per week aan je studie besteedt, dan is de kans van slagen groot. Natuurlijk kan het zijn dat je meer tijd investeert, omdat je het nodig vindt je basiskennis te versterken of je juist extra wilt verdiepen. Er zijn studenten die minder tijd nodig hebben, maar dat is wel een uitzondering. 

Studiepunten

In het hbo wordt gewerkt met studiepunten (European Credits, afgekort EC). Hierbij staat 1EC voor +/- 28 studiebelastingsuren. Het eerste studiejaar (60 EC) sluit je af met een getuigschrift, de propedeuse. In de hoofdfase van de opleiding haal je nog eens 180 EC. Heb je alle 240 studiepunten behaald, dan mag je het internationaal erkende getuigschrift Bachelor of Social Work in ontvangst nemen.

Nieuwsgierig naar de ervaringen van onze studenten? Lees de verhalen van Minire en Niels over ervaringen en keuzes.

Het eerste jaar van de studie is het propedeusejaar waarin je jezelf oriënteert op het brede werkveld van Sociaal Werk. Je onderzoekt of het beroep van de sociaal werker en de studie bij je past. Dit jaar is verdeeld in vier periodes van tien weken. Gemiddeld krijg je vijftien uur per week les. De rest van de tijd ben je zelfstandig aan het werk (+/-20 uur), in groepen of individueel. In de laatste weken van een periode heb je toetsen en presentaties.

Opbouw van de periodes

Iedere periode werk je, samen met een groep van zes tot acht studenten, aan een beroepsproduct (het project). Ook volg je twee of drie cursussen, waarin je jouw theoretische kennis vergroot. Voorbeelden van cursussen zijn: pedagogiek, psychologie, sociologie, ethiek, politiek en recht en diversiteit. Verder neem je deel aan verschillende trainingen. Deze zijn vooral bedoeld om jezelf beter te leren kennen en je vaardigheden te vergroten. Je leert samenwerken, reflecteren, communiceren, verschillende soorten gesprekken te voeren èn hoe je jouw ideeën en je persoonlijkheid aan anderen kunt laten zien (jezelf profileren). Ook doe je gedurende het studiejaar praktijkervaring op door te werken als vrijwilliger.

Bindend studieadvies

Aan het eind van het eerste jaar ontvang je een bindend studieadvies. Het is noodzakelijk dat je minimaal 48 EC behaalt in het eerste jaar. Bij een afwijzend advies kun je de opleiding aan Hogeschool Leiden niet voortzetten. Als blijkt dat Sociaal Werk toch niet de juiste opleiding voor je is, kunnen we helpen om een alternatief te vinden.

Na je propedeuse Sociaal Werk start je met de hoofdfase. Hierin ontwikkel je jezelf verder als professional en krijg je de kans om zelf de richting van je opleiding te bepalen.

Jaar 2

In het tweede jaar verdiep je jouw kennis over de basis van Sociaal Werk en doe je praktijkervaring op door twee dagen per week stage te lopen. .  Je volgt verschillende cursussen, bijvoorbeeld systeemtheorie, psychiatrie, ouderschap, theorie en methoden, verslavingskunde, materiële hulpverlening, orthopedagogiek en gezin & recht. Tijdens trainingen bouw je jouw gespreksvaardigheden uit en wordt er aandacht besteed aan creatief methodisch werken, praten met kinderen, werken met groepen, casemanagement & outreachend werken. Thema’s die in dit jaar expliciet aandacht krijgen zijn: staan zijn: armoede en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Ook leer je jezelf steeds beter kennen door professionele werkplaats & psychosociale hulpverlening. Je bereid jezelf voor op je stage in het derde jaar en maakt een keuze voor één van de afstudeerprofielen:

 • Sociaal Werk - Welzijn & maatschappelijk werk
 • Sociaal Werk - Zorg - GGZ-agoog
 • Sociaal Werk - Zorg - LVB
 • Sociaal Werk - Jeugd

Student Eline koos voor het profiel LVB en maakte in haar vierde jaar een levensboek. Benieuwd naar haar ervaringen? Lees het verhaal van Eline

In het derde en vierde jaar van de opleiding Sociaal Werk ga jij je binnen een profiel specialiseren en werk je toe naar je afstuderen.

Jaar 3

In jaar 3 krijg je de kans om zelf de richting van je opleiding te bepalen. Het hele studiejaar loop je vier dagen per week stage bij een instelling of werkplek passend bij het profiel dat je hebt gekozen aan het einde van jaar 2. Naast deze stage krijg je een aantal verdiepende en ondersteunende vakken. Je maakt een beroepsproduct dat helemaal past bij dat wat je later op je werkplek kan tegenkomen. Hoe je dit doet, leer je in bijbehorende lessen. Je deelt je ervaringen in een supervisiegroep en zodoende leer je samen met en van je medestudenten.

In jaar 3 werk je aan je vakmanschap: je maakt je eigen ontwikkelplan met bijbehorende acties waarbij je toewerkt naar het startniveau van de beginnende beroepsprofessional. Je verzamelt zelf je feedback die aansluit bij wat jij kunt en nodig hebt.

Jaar 4

In het vierde studiejaar verdiep je je verder in specifieke onderwerpen binnen het profiel, maak je een beroepsproduct en volg je een minor. De opleiding biedt verschillende minoren aan die inspelen op actuele beroepsthema’s. Denk aan: werken in gedwongen kader; ouderschap, opvoeding en preventie, Jeugd GGZ, diversiteit en interculturele communicatie en contextuele benadering. Je kunt ook kiezen voor een verdieping in het kunnen doen van onderzoek in ons kenniscentrum, een buitenlandse stage of een minorprogramma bij een andere opleiding van Hogeschool Leiden of bij een andere hoger onderwijs instelling in binnen- of buitenland.

Wil je met jeugd werken? Aan de slag kunnen in de hulpverlening èn het speciaal onderwijs? Kies dan voor het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs van Hogeschool Leiden. Met behulp van deze specialisatie krijg je de kans om binnen 5 jaar het getuigschrift Bachelor of Social Work èn Bachelor of Education in Primary Schools (pabo) te behalen.

Wat kun je verwachten?

Tijdens het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs ontwikkel jij jezelf tot hulpverlener gespecialiseerd in (speciaal) onderwijs. De focus ligt op hulpverlening aan kinderen, jeugd en jongeren met specifieke problematiek die naar voren komt op school. Ook de ondersteuning van de ouder(s)/opvoeder(s) speelt een belangrijke rol.

Let op: voor het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs geldt een eigen intakeprocedure.

Als opleiding vinden we het belangrijk dat jij goede begeleiding krijgt. In het eerste en tweede studiejaar heb je iedere onderwijsperiode een individueel gesprek met je studieloopbaanbegeleider. Hierin bespreek je de voortgang van je studie en maak je afspraken over jouw verder aanpak.  In jaar drie en vier blijf je gekoppeld aan een studieloopbaanbegeleider waar jij bij terecht kan. Daarnaast ga in alle jaren in groepsbijeenkomsten aan de slag met onderwerpen als leren en studeren en persoons en beroepsontwikkeling. 

Studeren met een functiebeperking

Voor studenten waarbij sprake is van een functiebeperking bieden we extra voorzieningen. Meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij de Studentendecaan.

Word ook sociaal werker

Heb jij nu een goed beeld van de opleiding Sociaal Werk en kun je niet wachten om zelf aan de slag te gaan?

Sociaal Werk in Leiden

Op onze hogeschool kun je meer dan alleen je studie volgen. Zo bieden we een Honoursprogramma aan. Verder heeft Sociaal Werk een actieve studievereniging: SSW Leiden. Deze vereniging organiseert studie-gerelateerde activiteiten en leuke evenementen. Wil jij ervaring opdoen in het buitenland? Zowel de opleiding en het International Office van Hogeschool Leiden kunnen je hierbij helpen. Ook kun je bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs door lid te worden van je opleidingscommissie of de Studentenraad.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.