Opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs

Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs

Wil je met jeugd werken? Aan de slag kunnen in de hulpverlening én het speciaal onderwijs? Kies dan voor het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs van Hogeschool Leiden. Met behulp van deze specialisatie krijg je de kans om binnen 5 jaar de getuigschrift Bachelor of Social Work én Bachelor of Education in Primary Schools (Pabo) te behalen.

Wil jij starten met het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs?
Bekijk de informatie over inschrijving en toelating

Wat kun je verwachten?

Tijdens het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs ontwikkel jij jezelf tot hulpverlener gespecialiseerd in (speciaal) onderwijs. De focus ligt op hulpverlening aan kinderen, jeugd en jongeren met specifieke problematiek die naar voren komt op scholen. Ook de ondersteuning van de ouder(s)/opvoeder(s) speelt een belangrijke rol. 

Je neemt een kijkje op verschillende scholen voor speciaal onderwijs, onder andere tijdens je stages. Omdat je in een korte tijd twee opleidingen afrondt, vraagt dit traject om een extra investering en doorzettingsvermogen.  

Hogeschool Leiden

Hoe is het programma opgebouwd?

Net als bij de reguliere bacheloropleiding Sociaal Werk bestaat het onderwijsprogramma uit een propedeuse jaar, de hoofdfase en de afsluitende fase waarin je afstudeert.

Propedeusejaar

In het propedeusejaar leer je om vanuit een brede achtergrond naar de samenleving en de ontwikkeling van de mens te kijken. Hiervoor krijg je vakken als sociologie, psychologie, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. Ook leer je hoe je gesprekken voert, onderzoek doet en rapporteert. Je krijgt inzicht in de verschillende zorgstructuren en wat er komt kijken bij de begeleiding van kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs. 

Tijdens het propedeusejaar loop je één dag in de week stage bij verschillende scholen voor speciaal onderwijs. Je leert daar de praktijk kennen en voert projectopdrachten uit.

Een idee krijgen van de vakken die je kunt verwachten tijdens het propedeusejaar? Bekijk een globaal overzicht van het onderwijsprogramma van het propedeusejaar ( pdf, 440 KB ).

Hoofdfase

In het tweede en derde jaar van de opleiding wordt het aantal praktijkuren uitgebreid. In jaar twee loop je wekelijks anderhalve dag stage en in jaar drie bouw je dit uit naar drie dagen per week. Vanaf jaar drie volg je ook programmaonderdelen van de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo). Dit is een duidelijke verzwaring ten opzichte van het Sociaal Werk bachelorprogramma dat studenten zonder deze specialisatie volgen.  

Afstuderen

In jaar vier studeer je af op het Sociaal Werk programma. Je behaalt na afronding van dit programma je Bachelor of Social Work diploma. In jaar vijf wordt het programma van de Pabo afgerond en behaal je het bachelordiploma: Bachelor of Education in Primary Schools. 

Toch overstappen naar het reguliere programma van Sociaal Werk?

Mocht na afloop van het propedeusejaar blijken dat je wel met jeugd wil werken, maar dat de focus op onderwijs je minder aanspreekt, dan kun je alsnog overstappen naar het reguliere opleidingsprogramma van Sociaal Werk. Je kiest dan voor één van de drie profielen: Welzijn & maatschappelijk werk, De zorg of Het jeugddomein.

Meer weten over aanmelding en de toelatingseisen?

Je meldt je in Studielink aan voor de opleiding Sociaal Werk van Hogeschool Leiden. Daarna ontvang je een bevestiging van je inschrijvingsverzoek. Het opleidingstraject Sociaal Werk: Jeugd in Onderwijs heeft een eigen intakeprocedure.

Bekijk de informatie over inschrijven en toelating

Vragen?

Kom naar de Open Dag of neem contact op met: 

Hogeschool Leiden