Studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening presenteren

Opbouw studie Sociaal Werk

Tijdens de opleiding Sociaal Werk draait het altijd om jouw toekomstige beroep. Je maakt kennis met de brede basis van het werk en met de drie profielen waar je uit kunt kiezen:

  • Welzijn & maatschappelijk werk
  • De zorg
  • Het jeugddomein

Praktijkgericht leren

Leren is een proces dat nooit ophoudt. Tijdens de opleiding denk je na over een casus gebaseerd op een situatie die je in je werk tegen kan komen. Je gaat op zoek naar een passende en verantwoorde manier van werken, voert deze uit en evalueert vervolgens of je aanpak effectief was. Deze elementen kom je steeds weer tegen in ons hele programma, van de eerste tot de laatste dag. Gedurende de opleiding wordt de problematiek waar je mee te maken krijgt steeds complexer. Je krijgt concrete, ‘echte’ problemen voorgeschoteld en krijgt aanwijzingen voor verschillende manieren om ze aan te pakken. Zo studeer je actief en begrijp je precies waar je mee bezig bent.

Begeleiding tijdens de opleiding

Als opleiding vinden we het belangrijk dat jij goede begeleiding krijgt. In het eerste en tweede studiejaar heb je iedere onderwijsperiode een individueel gesprek met je studieloopbaanbegeleider. Hierin bespreek je de voortgang van studie en maak je afspraken over hoe je het verder aan gaat pakken. Daarnaast zijn er groepsbijeenkomsten waarin je dieper in gaat op onderwerpen als studeren, samenwerken, talentontwikkeling en de ontwikkeling van je beroepshouding.

Studiepunten

In het hbo wordt gewerkt met studiepunten (European Credits, afgekort EC). Het eerste studiejaar (60 EC) sluit je af met een getuigschrift, de propedeuse. In de hoofdfase van de opleiding haal je nog eens 180 EC. Heb je alle 240 studiepunten behaald, dan mag je het internationaal erkende getuigschrift Bachelor of Social Work in ontvangst nemen.

Propedeuse

Het eerste jaar van de studie bestaat uit de propedeuse. Hierin oriënteer je je op het brede werkveld van Sociaal Werk. Je werkt aan verschillende projecten waarin je kennismaakt met doelgroepen en werkveld. Gedurende het studiejaar doe je ook praktijkervaring op door te werken als vrijwilliger. Aan het eind van het studiejaar heb je een  beeld gekregen van het werkveld, zodat je goed kunt inschatten of de studie en het toekomstige beroep bij je passen.

Werkvormen

Het propedeusejaar bestaat uit vier onderwijsperiodes van tien weken waarin steeds een ander project centraal staat. Per periode werk je, samen met een groep van zes tot acht studenten, aan een beroepsproduct. Ook volg je twee of drie cursussen, waarin je jouw theoretische kennis vergroot. Iedere cursus sluit je af met een schriftelijk tentamen. Voorbeelden zijn: pedagogiek, psychologie, sociologie, ethiek en recht en onderzoeksmethodologie. Verder neem je deel aan een aantal trainingen. Deze zijn vooral bedoeld om jezelf beter te leren kennen en je vaardigheden te vergroten. Je leert samenwerken, communiceren, verschillende soorten gesprekken te voeren én hoe je jouw ideeën en je persoonlijkheid aan anderen kunt laten zien (jezelf profileren). Ook hierop word je beoordeeld.

Een idee krijgen van de vakken die je kunt verwachten tijdens het propedeusejaar? Bekijk een globaal overzicht van het onderwijsprogramma studiejaar 1 ( pdf, 482 KB )

Bindend studieadvies

Aan het eind van het eerste jaar krijg je van je begeleidend docent, na overleg met jou, een bindend studieadvies. Heb je tussen de 48 en 60 EC behaald én alle essentiële studieonderdelen succesvol afgerond, dan krijg je een positief studieadvies waarmee je kunt doorstromen naar de hoofdfase van de opleiding. Bij een afwijzend advies kun je de opleiding aan Hogeschool Leiden niet voortzetten.

Hoofdfase

Na je propedeuse start je in de hoofdfase van de opleiding. Hierin ontwikkel je jezelf verder als professional. Je verdiept je in de drie profielen (Welzijn & maatschappelijk werk, De zorg en Het jeugddomein), je volgt stage en je werkt toe naar het afstuderen.

Stage en minoren

In de hoofdfase krijg je de kans om zelf de richting van je opleiding te bepalen. Je gaat zelf op zoek naar een stageplaats en volgt een minor. Vanuit de opleiding kun je terecht bij verschillende minoren die inspelen op actuele beroepsthema’s. Denk aan: jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, werken in gedwongen kader, ouderschap, opvoeding en preventie, gehandicaptenzorg en sociaal ondernemen. Of je kiest voor een minor bij een andere opleiding van Hogeschool Leiden of bij een andere onderwijsinstelling.

Afstuderen

In de laatste fase van de opleiding komt wat je geleerd hebt tijdens de studie, stages en minor samen in je afstudeeronderzoek. Met dit onderzoek toon je jouw praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden aan en laat je zien dat je goed voorbereid bent op een loopbaan in het sociaal werk.