De vlaggen van de hogeschool

Verantwoording 2019

De verantwoording over 2019 van het lectoraat Sociaal Werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

Beroepspraktijk en maatschappij

Het lectoraat Sociaal Werk in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie is verankerd in het werkveld van de kinder- en jeugdpsychiatrie. De lector is zelf werkzaam als kinder- en jeugdpsychiater bij Curium-LUMC (academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Oegstgeest) en heeft een breed netwerk met andere kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen.

De onderzoeksvraag voor het huidige onderzoek is dan ook voortgekomen uit de hulpvraag van de (socio)therapeuten die werkzaam zijn binnen de kinderpsychiatrie. Hoewel systemisch werken op klinische adolescentenafdelingen al een belangrijk onderdeel van de behandeling is, werden hier mogelijkheden voor verbetering gezien.

Hier heeft het lectoraat op ingespeeld en nu wordt er een implementatie-onderzoek gedaan naar het versterken van het systemisch werken op klinische adolescentenafdelingen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hierbij wordt een teamtraining ontwikkeld voor klinische adolescententeams en processen in de zorg meer systemisch gemaakt, zodat het systemisch werken ook ondersteund wordt in de werkprocessen. Zowel Curium-LUMC als Youz (kinder- en jeugdpsychiatrische instelling in de regio Den Haag) participeren hierbij als praktijkinstellingen.

Onderwijs en professionalisering

Binnen het onderzoek van het lectoraat doen ieder jaar studenten mee, waarbij zij interviews afnemen en hun eindscriptie schrijven over de data van het onderzoek. De training Systeemgericht Werken, die ontwikkeld wordt voor het onderzoek, wordt gemaakt door een systeemtherapeut.

Twee docenten van Hogeschool Leiden zijn hierbij betrokken, zodat vervolgens ook een module ontwikkeld kan worden voor het onderwijs. In het komend jaar gaat bekeken worden waar dit een plek kan krijgen in het curriculum. Eén docent van Hogeschool Leiden is promovenda bij het lectoraat.

Het lectoraat heeft samen met de lector LVB en jeugdcriminaliteit de module Complexe Casuïstiek van de Master Jeugdzorg ontwikkeld. 
 

Kennisontwikkeling

Het onderzoek heeft in de afgelopen jaren een aanloop gehad, maar is in 2019 echt van start gegaan. Interviews hebben kennis opgeleverd over de ervaringen van het systemisch werken door professionals, ouders en jongeren. Mede op basis hiervan is de training Systeemgericht Werken ontwikkeld en de ontwikkeling verkeert momenteel in een eindfase.

De training wordt in 2020 op zes afdelingen verdeeld over twee instellingen. Kwalitatieve maar ook kwantitatieve data worden verzameld, waarvan in de toekomst gebruik gemaakt wordt om het effect van de training en de procesverbeteringen vast te stellen.

Gestarte onderzoekstrajecten met financiering

Tweede & derde geldstroom

  • Onderzoek ‘Gezinsgericht Werken in de klinische jeugdpsychiatrie’ is in 2019 gestart met een RAAK-publiek subsidie. Startdatum 01-06-2019, einddatum 01-06-2021. Hiervan is 50% gefinancierd door RAAK, en 50% door Hogeschool Leiden en de praktijkinstellingen.