De vlaggen van de hogeschool

Verantwoording 2020

De verantwoording over 2020 van het lectoraat Sociaal Werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

Beroepspraktijk en maatschappij

Het lectoraat Sociaal Werk in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie is verankerd in het werkveld van de kinder- en jeugdpsychiatrie. De lector is zelf werkzaam als kinder- en jeugdpsychiater bij Curium-LUMC (academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Oegstgeest) en heeft een breed netwerk met andere kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen. De onderzoeksvraag voor het huidige onderzoek is dan ook voortgekomen uit de hulpvraag van de (socio)therapeuten die werkzaam zijn binnen de kinderpsychiatrie. Hoewel systemisch werken op klinische adolescentenafdelingen al een belangrijk onderdeel van de behandeling is, werden hier mogelijkheden voor verbetering gezien. Hier heeft het lectoraat op ingespeeld en nu wordt er een implementatie onderzoek gedaan naar het versterken van het systemisch werken op klinische adolescentenafdelingen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hierbij wordt een teamtraining ontwikkeld voor klinische adolescententeams en processen in de zorg meer systemisch gemaakt, zodat het systemisch werken ook ondersteund wordt in de werkprocessen. Zowel Curium-LUMC als Parnassia/Youz (kinder- en jeugdpsychiatrische instelling in de regio Den Haag) participeren als praktijkinstellingen hierbij.

Onderwijs en professionalisering

Binnen het onderzoek van het lectoraat doen ieder jaar studenten mee, waarbij zij interviews afnemen en hun eindscriptie schrijven over de data van het onderzoek. De training Systeemgericht Werken, die ontwikkeld wordt voor het onderzoek, wordt gemaakt door een systeemtherapeut, en docenten van Hogeschool Leiden zijn hierbij betrokken, zodat vervolgens ook een module ontwikkeld kan worden voor het onderwijs. Dit heeft zijn plek gekregen in de minor Jeugd-GGZ.

Eén docent van Hogeschool Leiden is promovenda bij het lectoraat.

Het lectoraat heeft samen met de lector LVB en Risicovol Gedrag de module Complexe Casuistiek van de Master Jeugdzorg ontwikkeld, welke jaarlijks wordt gegeven.

Kennisontwikkeling

Het onderzoek is in 2019 gestart. Interviews hebben kennis opgeleverd over de ervaringen van het systemisch werken van professionals, ouders en jongeren. Mede op basis hiervan is de training Systeemgericht Werken ontwikkeld. In 2020 is gestart met het geven van deze 3-daagse training en de bijbehorende procesverbetering in de twee deelnemende organisaties. Door de coronamaatregelen konden de trainingen en andere onderzoeksbijeenkomsten niet verder doorgaan en is de implementatie gestagneerd. Momenteel zijn we bezig om andere vormen te vinden om het onderzoek (digitaal) doorgang te laten vinden. Kwalitatieve, maar ook kwantitatieve data zijn en worden verzameld, waarvan in de toekomst gebruik gemaakt zal worden om het effect van de training en de procesverbeteringen vast te stellen.