De vlaggen van de hogeschool

Over het lectoraat

Het lectoraat Sociaal werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie bestaat sinds oktober 2014 en is onderdeel van het Expertisecentrum Jeugd. Het lectoraat is uniek in Nederland: het realiseert een nauwere samenwerking tussen het academisch kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum Curium-LUMC en Hogeschool Leiden.

Het lectoraat staat voor een belangrijke en niet eenvoudige opgave om drie vaak interfererende ‘richtingen’ te verbinden:

  1. het academische en het praktische
  2. het kinder- en jeugdpsychiatrische en de orthopedagogische
  3. het individuele en het gemeenschappelijke.

Lector

Lector is  Anne Krabbendam. Zij werkt als kinder- en jeugdpsychiater en programmaleider binnen Curium-LUMC en zorgt met haar lectoraatsonderzoeken en onderwijs voor de verbinding met de opleidingen Maatschapelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Toegepaste Psychologie en HBO-Verpleegkunde.

Onderzoek

Haar meerjarig onderzoek vindt plaats binnen Curium-LUMC en wordt uitgevoerd door bachelor- en masterstudenten van de hogeschool. Het onderzoek is praktijkgericht, grotendeels kwalitatief van aard en leidt tot kennis voor de beroepskrachten, docenten en studenten. In dit kader is het onderzoek naar het therapeutisch milieu gestart. De kennis die het lectoraat in de loop der jaren gaat verzamelen, vloeit terug in het onderwijs van Hogeschool Leiden, naar de samenwerkingspartner Curium-LUMC en andere gemeenschappelijke partners. Momenteel inventariseert lector Anne Krabbendam de behoeften naar onderzoek van het werkveld en de mogelijkheden met studenten en docenten.

Onderwijs

Naast het uitvoeren van onderzoek geeft Lector Anne Krabbendam colleges en denkt mee over de inhoud en vormgeving van het onderwijs betreffende de kinder- en jeugdpsychiatrie. De lector levert een bijdrage aan de master Jeugdzorg en de minoren 'GGZ agoog' en 'Jeugdzorg'. Ook vinden masterstudenten hun weg in stages bij Curium-LUMC.