Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Promotie lector Anne Krabbendam 17 februari

27 januari 2016 - Lector Anne Krabbedam verdedigt op 17 februari haar proefschrift. ‘Troubled girls, troubled futures; The adverse adult outcomes of detained adolescent females’.

Voorafgaand aan het onderzoek voor dit proefschrift, onderzocht Sannie Hamerlynck tussen 2002 en 2004 in een gesloten jeugdinstelling geplaatste meisjes. Het onderzoek van Anne Krabbendam gaat over dezelfde meisjes gemiddeld 4,5 jaar later. Zij waren destijds als tiener (gemiddeld 15 jaar oud) in die gesloten instellingen geplaatst omdat zij delicten hadden gepleegd of andere zeer ernstige gedragsproblemen lieten zien zoals drugsmisbruik, prostitutie en weglopen van huis.

Trauma op jonge leeftijd

Deze meisjes bleken bijna allen getraumatiseerd te zijn. Trauma op jonge leeftijd leidt vaak tot psychiatrische stoornissen. Dat veel van deze meisjes een gedragsstoornis, een depressie of een posttraumatische stress stoornis hadden, verbaasde daarom niet. De combinatie van trauma, gedragsproblemen en andere psychiatrische stoornissen maakt dat deze meisjes een heel kwetsbare groep vormen. Het risico op een verstoorde ontwikkeling en blijvende problemen in de volwassenheid is groot. Dit vervolgonderzoek is opgezet, om na te gaan hoe deze meisjes zich ontwikkeld hebben.

De openbare verdediging van het proefschrift is op woensdagmiddag 17 februari, om 13.45 uur in de aula van de Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.

Lees het proefschrift