Studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening presenteren

Propedeuse: brede inleiding

Het eerste studiejaar (propedeuse) van Sociaal pedagogische Hulpverlening (SPH) is bedoeld om je een goed overzicht te geven van de hele studie. Je krijgt een indruk van het beroep en de functies waarvoor je wordt opgeleid. Dat doen we met een programma van projecten, cursussen en trainingen. Dat geeft je de kans om bij jezelf na te gaan of de opleiding en het beroep het écht voor je zijn. Het eerste jaar is zo opgebouwd dat je na het behalen van je propedeuse kunt kiezen voor voortzetting van je studie bij SPH of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

Theorie en trainingen

Natuurlijk buig je je tijdens de propedeuse ook over de theorie. Dat is immers de basis van waaruit je verder zult gaan werken. Je volgt de volgende cursussen:

 • Normale Ontwikkeling
 • Leren
 • Groepsdynamica
 • Onderzoeksmethodologie I
 • Ethiek en Recht
 • Multiculturele Samenleving
 • Systeemtheorie
 • Sociale Psychologie
 • OriĆ«ntatie op de Samenleving

Vakken als Sociologie en Psychologie zijn hierin verwerkt, zodat je begrijpt waarom mensen zijn zoals ze zijn en doen zoals ze doen. Iedere periode volg je projecten die erop gericht zijn je te helpen bij het verwerven van competenties:

 • Dak- en Thuislozen
 • Ouder en Kind
 • Ouderen in de Wijk
 • Jongeren

De vaardigheden die je daarvoor nodig hebt ontwikkel je tijdens de trainingen. Niet alleen met mensen die hulp nodig hebben, maar bijvoorbeeld ook met collega's.

Studieadvies

Aan het eind van het eerste jaar krijg je van je studiebegeleider een studieadvies. Je krijgt een bindend afwijzend studieadvies van de examencommissie, wanneer je niet het minimum aantal studiepunten hebt behaald.

Vanaf studiejaar 2017-2018 gaan de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening samen in de opleiding Sociaal Werk. Hiermee spelen we in op wat er nu nodig is in de beroepspraktijk. Vanaf uiterlijk 1 november vind je op onze website alle informatie over deze nieuwe opleiding.