Studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening presenteren

Kies Bewust

Bewust en gemotiveerd kiezen voor een studie vergroot de kans op studiesucces. Het stappenplan van Kies Bewust daagt jou uit om al ruim voor de start van je opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) na te denken over je studiekeuze en geeft je tips die je helpen om meteen een goede start te maken.

Het proces in het kort:

1. Voorbereiden studiekeuze via de Open Dag, Proefstuderen en Reality Check

Het is belangrijk om vooraf een voorlichtingsbijeenkomst en een Proefstudeerdag bij te wonen. Vul de Reality Check ( mijnrealitycheck.nl) in om te controleren hoe reëel jouw beeld is van de studie, het beeld van het beroep en de bijbehorende toekomstperspectieven.

2. Inschrijven voor de opleiding via Studielink

Inschrijven voor deze opleiding doe je via Studielink.

3. Welkomstbrief van de opleiding met nadere informatie

Je ontvangt ongeveer twee weken na je inschrijving een welkomstbrief van de opleiding. Voor meer informatie kun je terecht bij Inschrijven/toelating of kun je contact opnemen met tel.: 071 - 5188900 of  bureau-studiesucces@hsleiden.n​l

In de welkomstbrief staat informatie over het invullen van een vragenlijst waarin we je vragen om je motivatie voor de opleiding te beschrijven.

Let op: wil jij je aanmelden voor de brede propedeuse Jeugd? Dan is het belangrijk dat je, na ontvangst van je welkomstbrief, een mail (onderwerp: Kies bewust voor brede propedeuse Jeugd) stuurt naar bureau Studiesucces met daarin je volledige naam en je studentnummer: bureau-studiesucces@hsleiden.nl

Zo kunnen wij ervoor zorgen dat je gegevens op de juiste plek terecht komen.

4. Invullen vragenlijst Leidse Scan voor Motivatie

In de welkomstbrief kun je lezen wanneer je de uitnodiging ontvangt om de vragenlijst Leidse Scan voor Motivatie (LSM) in te vullen. In de vragenlijst vragen we naar jouw motivatie (redenen) voor het kiezen van de betreffende opleiding. Hiervoor is het belangrijk dat je:

  • weet wat de opleiding inhoudt (de vakken);
  • weet hoe studeren op het HBO gaat (werkvormen);
  • weet wat het beroepsperspectief is (welke functies zou je uit kunnen voeren?).

Vanaf studiejaar 2017-2018 gaan de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening samen in de opleiding Sociaal Werk. Hiermee spelen we in op wat er nu nodig is in de beroepspraktijk. Vanaf uiterlijk 1 november vind je op onze website alle informatie over deze nieuwe opleiding.