Studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal pedagogisch hulpverlenen is écht mensenwerk. Je werkt mét mensen en vóór mensen. Je biedt hulp aan mensen die zich, tijdelijk of langdurig, niet zelfstandig kunnen redden in onze maatschappij. Ben je nieuwsgierig? Sta je stevig in je schoenen en durf je kritisch naar jezelf te kijken? Wil je mensen begeleiden om hun leven zinvol te laten zijn? Dan is de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening van Hogeschool Leiden iets voor jou!

Vanaf studiejaar 2017-2018 gaan de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening samen in de opleiding Sociaal Werk. Hiermee spelen we in op wat er nu nodig is in de beroepspraktijk. Vanaf uiterlijk 1 november vind je op onze website alle informatie over deze nieuwe opleiding.

Carrière en toekomst studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Het beroep is volop in verandering. Waar je in de toekomst als SPH’er kan komen te werken is niet makkelijk aan te geven. Veel gemeenten en instellingen reorganiseren om met minder middelen toch de juiste zorg te kunnen bieden.

Er zullen instellingen blijven waar je als hulpverlener kunt werken. Je moet dan denken aan instellingen waar mensen dag en nacht verblijven of aan dagcentra. Het zal echter ook steeds meer gebeuren dat je mensen thuis begeleid. Belangrijk is dat je als hulpverlener zelfstandig kunt werken, goed kunt samenwerken en dat je goed kunt aangeven waar je kwaliteiten liggen. Jezelf kunnen promoten wordt meer en meer belangrijk.

Preventief werken steeds belangrijker

Ambulant en preventief werken wordt steeds belangrijker binnen het vakgebied van SPH. Je probeert het ontstaan van problemen vóór te zijn of terugval, of verergering te voorkomen, door professionele ondersteuning te bieden in de complexe thuissituatie.

Waar werk je als Sociaal Pedagogische Hulpverlener?

Je kunt werken in de jeugdzorg, de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking, de psychiatrie, de ouderenzorg, de hulpverlening of in een algemeen ziekenhuis. Ook is het mogelijk om in de verslavingszorg of het gevangeniswezen aan de slag te gaan. Je kunt werken als mentor, groepsleider, sociotherapeut, preventiemedewerker, leefgroep werker, begeleider, coördinator, kwaliteitsmedewerker, allemaal functies waar de opleiding SPH voor opleidt.

Als SPH’er ondersteun en begeleid je mensen die door een (verstandelijke) beperking, psychische problemen of ziekte niet zelfstandig hun dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren. De mensen hebben begeleiding en ondersteuning nodig als het gaat om zelfstandig wonen, werken, samenleven met anderen en de zorg voor dagelijkse dingen zonder dat hen alles uit handen genomen wordt. De cliënt houdt de regie en maakt zoveel mogelijk eigen keuzes. De SPH’er stimuleert de zelfredzaamheid en denkt mee hoe problemen kunnen worden aangepakt. De hulp wordt geboden in de directe leef- of werkomgeving van de cliënt. Je werkt ontwikkelingsgericht, herstelgericht en rehabilitatiegericht. Om het werk goed te kunnen uitvoeren heb je onder andere lef, creativiteit, doorzettingsvermogen en assertiviteit nodig.

Voor cijfers over het arbeidsmarktperspectief, maar ook over studenttevredenheid en studiesucces kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Werkterreinen van de Sociaal Pedagogische Hulpverlener

Afgestudeerd Sociaal Pedagogische Hulpverleners werken op terreinen als:

  • jeugdzorg
  • zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking
  • psychiatrie
  • ouderenzorg
  • ambulante zorg
  • pedagogisch medewerker in een algemeen ziekenhuis