Valeria Nistro

Docent Valeria Nistro.

Valeria heeft haar master Forensische Criminologie behaald aan de Universiteit Leiden. Na haar studie is zij een aantal jaar werkzaam geweest voor de Politie Amsterdam-Amstelland als beleidsmedewerker op de afdeling Regionale Coƶrdinatie Jeugd & Veelplegers, waarbij de focus op een pilot, ProKid, lag voor het vroegtijdig signaleren van recidiverisico bij twaalfminners met politiecontacten. Op basis van haar ervaring met ProKid en haar criminologische achtergrond is zij in samenwerking met de Politieacademie gestart met het ontwikkelen van een landelijk opleidingsprogramma tot uitvoerder ProKid. Door haar werkervaring en gastdocentschap bij de Politieacademie werd zij erg getrokken door de ontwikkelingen op het gebied van criminologie en onderwijs. Valeria geeft les voor de opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening. Ze doceert vakken zoals sociologie, criminologie en ethiek. Ook verzorgt ze verschillende trainingen, zoals basisgespreksvaardigheden, slechtnieuwsgesprekken & conflicthantering en omgaan met diversiteit. Daarnaast begeleidt ze studenten en stagiairs.