Hogeschool Leiden

Werkklimaat: LGWCI en SWCI

Medewerkers die werken op de leefgroepen of afdelingen (social workers) in residentiële (forensische) (jeugd)instellingen spelen een sleutelrol in het creëren en behouden van een open leefklimaat op de leefgroep / afdeling, zo blijkt uit steeds meer onderzoek. Dit is in 2012 de aanleiding geweest om ook het werkklimaat van deze groepsleiders te betrekken bij het onderzoek en voor het ontwikkelen van de Living Group Work Climate Inventory (LGWCI). Deze samengestelde vragenlijst is gebaseerd op verschillende gevalideerde vragenlijsten en opgesteld in nauwe afstemming met de praktijk. Uit de analyses is gebleken dat de factoren van het LGWCI betrouwbaar en valide zijn. In de LGWCI worden verschillende factoren van het werkklimaat gemeten, die ook afzonderlijk gemeten kunnen worden (bv. in het kader van een follow-up). Voor de docenten in het Voortgezet Speciaal Onderwijs is ook werkklimaatvragenlijst opgesteld, die is afgeleid van de LGWCI. Deze vragenlijst heet de School Work Climate Inventory (SCWI).

Werkklimaatonderzoek

Onderzoek naar het werkklimaat maakt per (docenten)team / afdeling inzichtelijk waar de sterke punten liggen, maar ook waar meningen over verschillen of mensen minder tevreden over zijn. Werkklimaatonderzoek wordt veelal gecombineerd met leef- of leerklimaatonderzoeken, omdat de beleving van het werkklimaat een rol speelt in de manier waarop de professionals zich in (kunnen) zetten voor een open leefklimaat of een gezond pedagogisch- en didactisch leerklimaat.

De beide werkklimaatvragenlijsten zijn nog in ontwikkeling. Twee promotieonderzoekers, Anna Dekker en Veronique van Miert, houden zich bezig met het werkklimaat in ‘high-risk’ werkomgeving. Geke Klapwijk houdt zich bezig met het werkklimaat binnen scholen. Zij denken graag met u mee over het gebruik van de vragenlijst en hoe u aan de slag kan met de resultaten.

Hieronder vindt u de vragenlijsten voor het werkklimaat binnen de zorg en het onderwijs. De handleiding voor de werkklimaatvragenlijst binnen de zorg is nog in ontwikkeling.

Vragenlijsten werkklimaat