Hogeschool Leiden

Hoe gaat het nu met Stephanie?

FONDS SLACHTOFFERHULP - 14 mei 2020 - Stephanie (16) is een van de meisjes met zeer complexe multiproblematiek die van instelling naar instelling werd overgeplaatst en heel lang in de separeer heeft ‘gewoond’.

Gelukkig woont ze nu weer thuis, samen met haar hulphond Angel. Dat was al een hele stap vooruit want thuis is er geen separeer, dan kan je er ook niet in.  Haar geschiedenis geeft aan dat we samen met gemeenten nu meer inzetten op ambulante hulp, ook voor complexe casussen. Dat is pas echte transformatie!

Belangrijke onderzoeksuitkomst is ook dat wanneer het in de instelling ophoudt (‘uitbehandeld’) de problemen verre van over zijn en het zoeken naar geschikte hulp doorgaat. Gelukkig heeft ze die gevonden, maar corona gooide weer roet in het eten. Wij onderzoeken complexe casussen om ervan te kunnen leren en zo meisjes als Stephanie beter te kunnen helpen en mee te denken met gemeenten (verantwoordelijk voor de jeugdhulp).

Lees op de website van fonds slachtofferhulp meer over het verhaal van Stephanie en hoe het nu met haar gaat.