Hogeschool Leiden

De effectiviteit van psychosociale hulphonden bij PTSS

SOCIAALWEB - 14 oktober 2020 - Peer van der Helm onderzoekt het effect van hulphonden op mensen die last hebben van een posttraumatische stressstoornis.

Naar schatting 10% van de mensen hebben last van een posttraumatische stresstoornis.(1) Er is veel discussie in Nederland over de effectiviteit van de inzet van psychosociale hulphonden in Nederland als het gaat om complexe problemen zoals PTSS. Veel gemeenten en zorgverzekeraars wijzen aanvragen voor een (gedeeltelijke) vergoeding daarom bijna standaard af met het argument dat de effectiviteit niet bewezen zou zijn in vergelijking tot andere, door het Nederlands Jeugdinstituut ‘erkende’ interventies voor jongeren en jong volwassenen. In de effectiviteitsladder van het NJI komen hulphonden niet eens voor, maar ze onderzoeken daar ook bijna nooit combinatietherapieën of aanvullende therapieën. Los van de discussie over de effectiviteit van therapie in het algemeen wordt deze stelling door afwijzers nooit met literatuur onderbouwd. Daarom keek ik in een eerste poging hiervoor naar overzichtsstudies van de laatste twee jaar en 22 gepubliceerde onderzoeken in peer-reviewed tijdschriften naar de effectiviteit van psychosociale hulphonden bij PTSS om te onderzoeken of het afwijzingsargument standhoudt.

Over de effectiviteit van hulphonden is veel te doen, maar in geen enkele studie die ik heb kunnen vinden werd de effectiviteit van hulphonden vergeleken met die van andere therapieën voor cliënten met complexe problematiek. Dat is echter wel nodig, want de Amerikaanse onderzoeker Weisz en diens collega’s vonden in 2017 dat de effectiviteit van bestaande therapieën nul was voor complexe problematiek. Sindsdien is er veel verbeterd in de zorg rond complexe problematiek en combinatietherapieën.(2) Daarom kijken we als eerste naar de meest recente overzichtsstudies.

Lees het volledige artikel op de website van Sociaalweb