Hogeschool Leiden

Blog: Verlegenheidsdiagnoses in de psychiatrie: het autismekonijn

SOCIAALWEB - 15 september 2020 - Peer van der Helm werpt zijn blik op de overeenkomsten tussen de diagnose van autisme en trauma bij kinderen.

Het aantal diagnoses van autisme in kinderen neemt snel toe, sommigen hebben het over een ‘autismevloedgolf’. In de VS (over Nederland zijn geen cijfers bekend) is het aantal diagnoses volgens het Centre of Disease Control sinds 2000 met 50% gestegen. Bijna 1% van de bevolking zou autisme hebben. De maatschappelijke kosten in de VS komen boven de 126 biljoen dollar per jaar (kenniscentrum Autism Speaks, 2012) en overal komt autisme als een konijn uit een hoge hoed. Het is echter de vraag of al deze diagnoses correct zijn.

Er zit veel verschil in symptomen tussen kinderen, mannen en vrouwen en terwijl de DSM voorschrijft dat bepaalde symptomen aanwezig moeten zijn wordt de diagnose ook gesteld zonder die symptomen (bijvoorbeeld ‘fladderen’). Bovendien vertonen de symptomen van autisme een grote overlap met die van trauma. Alle reden om hier nog eens goed naar te kijken. Een verkeerde- of verlegenheidsdiagnose kan namelijk leiden tot een verkeerde behandeling en verergering van de symptomen, omdat bijvoorbeeld onderliggend trauma als gevolg van negatieve jeugdervaringen gemist wordt en dus onbehandeld blijft.

 

Lees het volledige artikel op de website van Sociaalweb.