Hogeschool Leiden

Onderzoekslijnen

Op verzoek van het werkveld loopt een aantal onderzoekslijnen, die elk begeleid worden door docenten van Hogeschool Leiden (en samenwerkende hogescholen en universiteiten):

 • Onderzoek naar het leefklimaat in de residentiële (forensische) (jeugd)zorg.
 • Onderzoek naar het leerklimaat van jongeren in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
 • Onderzoek naar het werkklimaat van medewerkers in de residentiële (forensische) (jeugd)zorg.
 • Onderzoek naar het werkklimaat van docenten in het (voortgezet) speciaal onderwijs. 
 • Onderzoek naar zinvolle dagbesteding in de zorg van (jong)volwassenen. 
 • Onderzoek naar sociale probleemsituaties en oorzaken van agressie en geweld bij jongeren en jong volwassenen.
 • Onderzoek naar meisjes in gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinrichtingen. Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier ( pdf, 466 KB ).

Daarnaast zijn er verwante (promotie)onderzoekslijnen die onlangs zijn uitgezet. 

 • Onderzoek naar alliantie en behandelmotivatie van jongeren en jong volwassenen.
 • Onderzoek naar oorzaken van agressie en geweld bij jongeren en jong volwassenen.
 • Onderzoek naar de begeleiding van jongeren en jongvolwassenen met een LVB.
 • Onderzoek naar pleegzorg in Nederland.
 • Onderzoek naar kinderrechten in de jeugdzorg. 

Deze (klimaat)projecten zijn onderling met elkaar verbonden omdat jongeren of cliënten en medewerkers elkaar beïnvloeden in een behandelings- of leercontext (transactionele processen, systeemtheorie). Binnen deze onderzoekslijnen is er tevens speciale aandacht voor sekse specifieke factoren, maar ook aspecten als therapeutische alliantie, zelfbeeld en de omgang met sociale probleemsituaties. In de klimaatonderzoeken wordt voornamelijk gebruikt gemaakt van zelfrapportage door middel van vragenlijsten en indien gewenst aangevuld met kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals semigestructureerde interviews of groepsgesprekken. Praktijkinstellingen weten ons ook te vinden indien zij een aan het klimaat verwante onderzoeksvraag of een actueel probleem hebben. Wij gaan graag met hen aan de slag om op deze wijze onderzoek, praktijk en onderwijs met elkaar te verbinden.

De onderzoeken van ons lectoraat zijn er mede op gericht om meer praktijkgerichte kennis over effectiviteit en groepsdynamica in het gedwongen kader te genereren. Hiermee versterken we deze beroepsgroep (sociotherapeuten en andere behandelaars), maar ook aankomende beroepsbeoefenaren op het Hbo in hun professioneel handelen. 
Dr. G.H.P (Peer) van der Helm is als lector projectleider van deze onderzoeken.