Spelend meisje in een klaslokaal

Werk- en leerklimaat scholen sterk vooruit met ‘Meester in de Klas’

22 juni 2018 - Vijf scholen van De Onderwijsspecialisten (gespecialiseerd zijn in onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag), hebben de afgelopen twee jaar deelgenomen aan het programma ‘Meester in de Klas’.

​Het programma is ontwikkeld door Peer van der Helm, lector Residentiële Jeugdzorg, in samenwerking met Windesheim, Universiteit van Amsterdam en verschillende schoollocaties voor VSO (al dan niet verbonden aan residentiële jeugdzorginstelling). Na afloop van de Raak-publiek subsidie Ik ga toch weer naar school (2014-2016) is de methodiek doorontwikkeld en ingezet in de scholen van de Onderwijsspecialisten. ​

Meten is weten wat te doen

Het programma houdt in dat er drie metingen op school plaatsvinden waarbij naast werkklimaat ook het leerklimaat wordt onderzocht. Het programma begint met het opleiden van ‘trainers’ die de leraren begeleiden bij het uitvoeren van hun klassenmanagement (werkklimaat). Vervolgens wordt er ook aan leerlingen gevraagd hoe zij de sfeer in de klas ervaren (leerklimaat). Uit het onderzoek blijkt dat als het vaak onrustig is in de klas, leerlingen zich onveilig voelen. Wanneer dit het geval is gaan de trainers en leraren op zoek naar de oorzaak hiervan, bespreken dit met elkaar en geven elkaar tips.

“Het onderzoek geeft de leerlingen de ruimte om, op een veilige anonieme manier, te kunnen zeggen wat zij van het klimaat op school en in de klas vinden. Als leraar is het prettig om terug te zien welke punten volgens de leerlingen nog aandachtspunten zijn. Het is een mooi middel om dit bespreekbaar te maken in de klas en binnen het team."

Iris, leraar op De Vaart

Het programma wérkt

Op alle scholen is het werk- en leerklimaat verbeterd, waardoor de leerlingen minder disruptief gedrag vertonen. Door samenwerking met collega’s maar ook met leerlingen wordt het werk- en leerklimaat verbeterd, in de klas én op school. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in een rapport dat maandag 11 juni officieel is uitgereikt door Van der Helm aan het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten en stichting J.E. van Renesse, een van de financiers van het programma.

Inmiddels zijn ook de twintig andere scholen van De Onderwijsspecialisten gestart met het programma ‘Meester in de klas’.