Welkom op Hogeschool Leiden

Onderzoeksresultaten Expertisecentrum Jeugd radicalisering jongeren

26 augustus 2015 - Op de personeelsdag 2015 presenteerde lector Peer van der Helm de eerste resultaten van onderzoek naar radicalisering en criminele cognities.

Op de personeelsdag 2015 presenteerde lector Peer van der Helm van het expertisecentrum Jeugd de eerste resultaten van onderzoek naar radicalisering en criminele cognities bij ca. 400 jongeren op scholen voor speciaal onderwijs in Amsterdam en Rotterdam (zie PowerPoint oorzaken radicalisering).

Uit dit onderzoek bleek dat een goed klimaat in de klas en op school en een docent die duidelijke grenzen stelt aan gedrag maar de jongere als persoon onvoorwaardelijk accepteert een stevige relatie hebben met minder radicale denkbeelden en minder criminele cognities. Lector Jan-Dirk de Jong (aanpak jeugdcriminaliteit) herkent zich in deze resultaten, maar geeft ook aan dat er nog veel onderzoek nodig is.

Ca. 25 docenten van verschillende opleidingen bediscussieerden vervolgens de resultaten en kwamen tot de conclusie dat onze studenten te weinig over dit onderwerp meekregen, terwijl dit heel relevant kon zijn voor hun toekomstige beroepsuitoefening van bijvoorbeeld SW/TP en de Pabo, maar ook docenten van opleidingen als omgangskunde en verpleegkunde vonden dat dit thema op de agenda moest komen omdat het nauw aansluit bij de kernwaarden van de hogeschool.