Hogeschool Leiden

Studenten Master Jeugdzorg bezoeken Estland

25 oktober 2016 - Tijdens de herfstvakantie bezochten vier studenten van de Master Jeugdzorg samen met onderzoekers Ferdi Bekken en Veronique van Miert, voor vier dagen Estland voor het uitvoeren van de derde leefklimaatmeting.

De onderzoeksopdracht wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie in Estland. Tijdens deze derde meting hebben de studenten verschillende instellingen bezocht; drie gevangenissen en drie jeugdzorgplus instellingen. In de instellingen hebben de studenten interviews afgenomen en vragenlijsten uitgedeeld. 

Delen van kennis en ervaringen

De studenten hebben veel van hun kennis en ervaringen gedeeld met zowel de medewerkers van de instellingen als de directie. In de jeugdzorgplus instellingen bleek dat er al veel veranderingen in gang zijn gezet sinds de start van het onderzoek, waarbij zij veel hebben ingezet op leefklimaat. In de jeugdgevangenis verlopen de veranderingen moeizamer, met name doordat zij momenteel kampen met een personeelstekort. De vrouwen uit Harku Prison zijn nu verhuisd naar Tallinn Prison, en hebben aangegeven hier minder tevreden te zijn dan in Harku Prison. Bij deze derde meting heeft ook een nieuwe gevangenis deelgenomen; Tartu Prison. Hier is onderzoek gedaan op de afdelingen voor verslaafde gedetineerden. De gevangenen waren erg enthousiast dat ze de kans kregen hun mening te geven, dus er was een hoge respons.

Symposium, lezing en eerste bevindingen

Op donderdag 20 oktober vond een symposium plaatst waar lectoren Peer van der Helm (Residentiële Jeugdzorg) en Chris Kuiper (Transformaties in de Zorg voor Jeugd) een lezing gaven. Er waren mensen van alle instellingen en het Ministerie samen, hierdoor werd er veel kennis en ervaring uitgewisseld. De studenten hebben daarnaast hun eerste bevindingen van het onderzoek gedeeld. Bekijk de presentatie ( ppt, 2.88 MB )

Discussie in groepen
Tijdens het middagprogramma werd er in groepen gediscussieerd over de vier elementen van het leefklimaat (ondersteuning, groei, repressie en sfeer). De groepen werden geleid door de studenten en onderzoekers. Er werd onder andere gediscussieerd over de vraag: 'Kun je voor elke regel uitleggen waarom deze bestaat', positieve en negatieve effecten van gemengde leefgroepen met jongens en meisjes, waar goede ondersteuning aan moet voldoen en hoe we groei kunnen bewerkstelligen in de verschillende settingen. Dit maakte veel los bij iedereen.

Conclusie van de dag
Als conclusie van de dag werd aangegeven dat het mooi is om te zien dat iedereen open staat voor verandering en dat men bezig is om en verder gaat met zoeken naar mogelijkheden om deze verandering te bewerkstelligen.