Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Veronique van Miert ontvangt NWO-docentenbeurs

Veronique van Miert (docent MWD, onderzoeker bij het lectoraat Residentiële Jeugdzorg) heeft voor haar onderzoek ‘Omdat ik het zeg; een balans behouden tussen handhaving en contact maken’ een promotiebeurs voor leraren van het NWO toegekend gekregen.

Samen met het Expertisecentrum Jeugd gaat zij in de komende jaren onderzoek doen naar het professioneel handelen van medewerkers van residentiële instellingen, politie en justitie. Hierin gaat zij intensief samenwerken met studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Toegepaste Psychologie.

De praktijk verder helpen

Met haar onderzoek hoopt Veronique de praktijk verder te helpen doordat zij haar inzichten kunnen gebruiken voor het ondersteunen van hun medewerkers bij hun - vaak lastige - taak. Daarnaast zal het onderzoek een bijdrage leveren aan het onderwijs van toekomstige professionals, de studenten van nu. Door hen inzicht te bieden in de processen en factoren die van invloed zijn op het professioneel handelen, kunnen studenten zich hier op voorbereiden en die kennis direct toepassen in het werkveld.

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij de politie Den Haag en verschillende (jeugd)zorginstellingen.