Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Leefklimaat metingen in gezinshuizen gaan van start

GEZINSHUIS.COM - 14 november 2019 - Aankomende maandag, 18 november, zullen een groot aantal gezinshuizen in Nederland starten met leefklimaatonderzoeken.

In deze metingen krijgen jongeren nadrukkelijk “een stem”. Dit door vragenlijsten in te vullen over hun beleving van het leefklimaat. De vragenlijsten zijn gemaakt in samenwerking met Hogeschool Leiden. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het kwaliteitsconcept van Gezinshuis.com.

Er zijn 4 soorten vragenlijsten ontwikkeld om het leefklimaat in beeld te brengen, nl. ondersteuning, groei, repressie en sfeer. Deze onderwerpen vinden hun grondslag in de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci. De relatie tussen een positief leefklimaat en de zelfdeterminatietheorie is aangetoond in het artikel van Van der Helm, Kuiper, & Stams (2018). Onderzoek doen, de resultaten bespreken, verbeteracties uitzetten na een half jaar weer onderzoek doen, leiden vaak tot een beter leefklimaat.

Gezinshuis.com is de eerste organisatie die op deze unieke manier de leefklimaatmetingen vormgeeft en onderzoek structureel deel laat uitmaken van de kwaliteitscyclus. De algemene data die eens per jaar met de Hogeschool worden uitgewisseld, worden gebruikt voor onderzoek en verdere ontwikkeling.

Bestuurder Rob de Munck is blij met deze stap: “We zien dit als een mooie kans om het unieke/de meerwaarde  van een gezinshuis ook steeds meer wetenschappelijk te onderbouwen. Dat bewijst opnieuw dat gezinshuizen een goed en veilig alternatief zijn voor jongeren in de knel en gezinshuizen het verdienen verder op de kaart te worden gezet.”