Hogeschool Leiden

Samenwerking tussen lectoraat Residentiële jeugdzorg en Universiteit Gent

Op maandag 1 februari gaf lector Peer van der Helm van het Expertisecentrum Jeugd een lezing aan de Universiteit van Gent.

Op maandag 1 februari gaf lector Peer van der Helm van het Expertisecentrum Jeugd een lezing aan de Universiteit van Gent. De lezing was georganiseerd door professor Roosen (Social Work) en professor Vandevelde (Orthopedagogiek). Er waren veel belangstellenden uit de jeugdzorg op komen dagen. Van der Helm gaf aan dat veel huidige interventies in de jeugdzorg onvoldoende onderzocht waren maar al wel geïmplementeerd met als risico dat er veel geld gestoken werd in interventies die niet het gewenste resultaat hadden. Bovendien hebben volgens van der Helm enkelvoudige interventies nauwelijks effect in klinische groepen, waar vaak sprake is van jarenlange verwaarlozing, mishandeling en misbruik. Hij pleitte dan ook voor het model van oud-hoogleraar Kok: een combinatie van een goed leer- leef- en werkklimaat met algemeen werkzame methodieken (bijvoorbeeld een didactisch model) en methodieken voor individuele problematiek (zoals bijvoorbeeld agressietraining).

Vertaling naar de praktijk

Voor veel toehoorders was de wetenschappelijke en praktijkgerichte informatie nieuw. De vertaling van pedagogisch handelen naar het leefklimaat en de sociotherapie was een duidelijke en concrete vertaling naar de praktijk. Samen met Roosen en Vandevelde werkt Van der Helm aan leefklimaatonderzoek in 12 Belgische instellingen in Vlaanderen en twee in Leuven (Katholieke Universiteit). Het revitaliseren van het sociotherapeutisch gedachtegoed vindt in België veel weerklank. Na afloop zijn afspraken gemaakt voor verdere samenwerking tussen de Universiteit Gent en Hogeschool Leiden.