Lector Peer van der Helm, lectoraat Residentiële Jeugdzorg, geeft een presentatie over leerklimaat tijdens het congres 'Ik ga toch weer naar school' op 26 november 2015

Impressie lezing Peer van der Helm

In 2014 en 2015 zijn door lector Peer van der Helm en collega-onderzoekers vanuit Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden samen met de UvA en Hogeschool Windesheim meer dan 300 SO- en VSO-klassen onderzocht. Dit resulteerde in validering van de leerklimaatvragenlijst. 

Positief leerklimaat

Een positief leerklimaat wordt bereikt door responsieve leerkrachten, minder disruptief en meer prosociaal gedrag (minder van mensen af en meer naar mensen toe). Daarnaast is voorspelbaarheid en veiligheid belangrijk en moet er focus zijn op groei (de mogelijkheid tot leren).

Een voorbeeld van een positief leerklimaat komt van onderzoek bij Altra door Sanne Pronk. Bij School2Care ( pdf, 1.88 MB ) wordt van 8 tot 8 opvang geboden aan jongeren met één been in JJI of Jz Plus.

Meester in de Klas

Naast praktijkgericht onderzoek werd de training Meester in de Klas gegeven bij verschillende scholen: Schakenbosch College, De Vaart, Intermetzo Eefde, De Beele, Harreveld en Park College.
Uit het leerklimaat onderzoek blijkt dat betrokkenheid van ouders leidt tot een beter leerklimaat en een hogere motivatie van de jongeren. Daarnaast leidt een beter leerklimaat tot minder pesten, minder criminele cognities en minder afwijzing door de maatschappij. Veel scholen blijken een positief leerklimaat te hebben. Door de werkwijze ‘Meester in de Klas’ zijn ze zelf eigenaar van het proces van het verbeteren van het leerklimaat.

Het terugkoppelen van leerklimaat metingen en werkklimaat onderzoek heeft positief effect op het klimaat en observatie en feedback in de klas ondersteunt de leerkrachten hierbij. Het herhalen van de metingen, intervisie en observaties werkt beter dan het doen van één meting. Het gaat om een doorlopend proces van verbetering. Het digitaal afnemen van de vragenlijst (ten tijde van congres in testfase) geeft de mogelijkheid om resultaten snel te verwerken en terug te koppelen.

De Onderwijsspecialisten

De samenwerking en verbinding tussen de hogescholen, UvA en VSO- en SO-scholen wordt voortgezet en is inmiddels uitgebreid met De Onderwijsspecialisten. Er zal ook onderzoek worden gedaan naar een jongere doelgroep en meervoudig gehandicapten. Daarnaast wordt speciaal voor SO en VSO-scholen een SEO-(sociaal-emotionele ontwikkeling)vragenlijst ontwikkeld en gevalideerd.

Bekijk de presentatie van Peer van der Helm (pdf, 487 kB) ( pdf, 488 KB )

Naar startpagina verslag congres 'Ik ga toch weer naar school'
Opening door Nico van Tol
Bijdrage Rimco Viejou
Workshops: impressies en presentaties
Plenaire afsluiting