Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Persbericht: Leren van herhaald beroep in de JeugdzorgPlus

JSO - 19 december 2019 - Jongeren die vaker in de gesloten jeugdzorg verblijven vinden niet dat de behandeling aansluit bij hun motivatie en behoeften. Dat blijkt uit het onderzoek 'Leren van herhaald beroep' van JSO.

De onderzoekers wilden inzicht verkrijgen in de oorzaken van het herhaaldelijk plaatsen en leren van de ervaring en opvattingen van jongeren zodat terugplaatsingen voorkomen kunnen worden. Om een beeld te krijgen van hun complexe levensloop zijn interviews gehouden door getrainde ervaringsdeskundigen. Hun levensverhalen zijn opgetekend en aangevuld met dossieronderzoek en interviews met ouders en hulpverleners.

In opdracht van ZonMw, en in samenwerking met Hogeschool Leiden (Chris Kuiper, lector transformaties in de jeugdzorg), heeft JSO dit onderzoek uitgevoerd. Het rapport is beschikbaar op de website van JSO, en in maart 2020 wordt een bijeenkomst georganiseerd over de uitkomsten van het onderzoek. Meer informatie en aanmelding via de site van JSO.