Clusterdirecteur jeugd Nico van Tol

Opening door Nico van Tol

Nico van Tol, Faculteitsdirecteur Jeugd Hogeschool Leiden, opent het congres met een deel van het gedicht Envoi van Herman de Conick uit Hectaren van het geheugen (1985).

‘Als ze maar zien zou, zien wou-
Wat is er nog te kort, vroeg God zich af, die zesde dag.
Het was allemaal te hard, Adam het had te snel moeten gaan
Er moest minder fel geheugen bij. En glimlach.
Of was dat hetzelfde? En waarvan maak je dat?
Niet van lichtzinnigheid, maar van alles weten
En het heel erg vinden, en daar rustig van zijn.
En God vond mededogen. (…)’

Werken in de beroepspraktijk

“We leven in een samenleving die al wat moeilijk is of afwijkt uitbesteedt” stelt Nico van Tol. “Zo wordt de zorg voor criminele jongeren uitbesteed aan gesloten en justitiële jeugdinrichtingen. Staan dergelijke naar binnen gerichte systemen in verbinding met de samenleving? En geven ze jeugdigen voldoende perspectief mee? Als Hogeschool Leiden leiden we met onze opleidingen Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie studenten op voor werken aan uitbestede problematiek. Studenten moeten, als mede-eigenaar, leren wat hun invloed is en waar ze terecht komen als ze in de beroepspraktijk gaan werken."

Leefklimaat onderzoek

Nico van Tol: "Inspectierapporten gaven aan dat het pedagogisch klimaat niet goed was: teveel repressie en te weinig ontwikkeling. Het kan en moe(s)t anders. Daarom werd in 2008 door Expertisecentrum Jeugd samen met andere hogescholen en de UvA gestart met leefklimaat onderzoek binnen residenties; instellingen voor criminele jongeren en instellingen voor jongeren met een verstandelijke beperking. Met de beroepspraktijk werden vragenlijsten gemaakt en gevalideerd; ze meten wat ze moeten meten. Leefklimaat onderzoek leidde naar leerklimaat onderzoek in het speciaal onderwijs. Samen met Windesheim, de UvA en een grote groep scholen werd met steun van subsidie van RAAK-publiek onderzoek gedaan naar leerklimaat. Het bespreken van de onderzoeksuitkomsten van de leerklimaatvragenlijsten met de leerkrachten en de jongeren, intervisie en daarmee gericht werken aan docentcompetenties had effect. Uiteraard is een goed werkklimaat voor beroepskrachten onontbeerlijk. En zo doen we lateraal aan leef,- en leerklimaat ook werkklimaat onderzoek.

Samen met de beroepspraktijk, docent-onderzoekers en studenten werd en wordt een schat aan onderzoeksgegevens verzameld. Zo weten we steeds beter wat werkt. Maar ook wie werkt.”

Naar startpagina verslag congres 'Ik ga toch weer naar school'
Bijdrage Rimco Viejou
Presentatie Peer van der Helm
Workshops: impressies en presentaties
Plenaire afsluiting