Hogeschool Leiden

Onderzoek levert verbetering leefklimaat Estste jeugdgevangenissen

Sinds mei 2015 doen Sophie de Valk, Veronique van Miert, Anna Dekker en studenten van de masteropleiding Jeugdzorg samen met Peer van der Helm onderzoek naar het leef- en werkklimaat in jeugdgevangenissen en Jeugdzorg Plusvoorzieningen in Estland.

Sinds de metingen in mei en terugkoppeling van de resultaten en aanbevelingen zijn er met name in de JeugdzorgPlus-voorzieningen significante verbeteringen gemeten, soms zelfs spectaculair.

Estlandse minister van Justitie

Op 3 februari werden zij ontvangen door de Estlandse minister van Justitie om verslag te doen van hun bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot de stand van zaken van het onderzoek. De minister was hier zichtbaar tevreden over, omdat een deel van de bekostiging van deze nieuwe voorzieningen met behulp van Europees geld worden betaald. De minister vertelde onder de indruk te zijn van de resultaten, en bedankte de hogeschool voor de bijdrage die ook in de komende maanden geleverd gaat worden en de samenwerking met Nederland.