Hogeschool Leiden

Omgaan met zelfverwonding en zelfdoding in de residentiële jeugdzorg en GGZ

30 januari 2019 - Zelfverwonding en zelfdoding stellen medewerkers in de jeugdzorg en GGZ zwaar op de proef. Dit artikel gaat in op de processen achter suïcidaal gedrag en geeft praktische tips voor herstel.

Zelfverwonding en zelfdoding stellen medewerkers in de jeugdzorg en GGZ zwaar op de proef. Hele teams kunnen omvallen als gevolg van de belasting die de zorg voor een kind kan vormen. Als gevolg van die stress kunnen medewerkers disfunctionele gedachten en handelingspatronen ontwikkelen die professioneel handelen bemoeilijken en zelfs suïcidale gedachten bij het kind laten toenemen. We noemen dit een dwangcyclus (coercive cycle).

In inspectierapporten over recente suïcides zijn die dwangcycli vaak duidelijk terug te vinden. Dit artikel gaat in op de kennis over de behandeling en begeleiding van kinderen die kampen met zelfverwonding en zelfdoding en hoe dwangcycli te voorkomen. 

Lees hier het artikel 'Omgaan met zelfverwonding en zelfdoding in de residentiële jeugdzorg en GGZ ( pdf, 540 KB )'.