Hogeschool Leiden

Medewerkers en studenten voor onderzoek naar Estland

Voor de derde keer zijn er medewerkers van lectoraat Residentiële Jeugdzorg op uitnodiging van het Estse Ministerie van Justitie afgereisd naar Estland. Hier werd voor de tweede keer onderzoek naar het leef- en werkklimaat in instellingen uitgevoerd.

Samen met vier studenten van Master Jeugdzorg (1 e en 2 e jaars) die zelf ook veel praktijkervaring hebben zijn ze langs vier instellingen gegaan om observaties te doen en interviews te houden met jongeren en staff. Het bezoek heeft veel indruk gemaakt. Zo geven studenten aan:

  • “De taalbarrière is een groot probleem, een Ests meisje vertelde dat zij de nieuwe regels niet kent en begrijpt, omdat die alleen in het Russisch geformuleerd zijn.”;
  • “Onze jongeren in de JJI’s hebben het best goed”
  • “Je realiseert je nu pas hoe het ook kan zijn”

Positief over doorgevoerde veranderingen

Wel zijn we positief verrast door de eerste veranderingen die zijn doorgevoerd, zo staan er in een eerste volledig kale leefgroep nu een bank en eettafel. Uit een van de gesprekken bleek inderdaad dat dit naar aanleiding van het vorige onderzoek is gebeurd. Daarnaast heeft lector Peer van der Helm gesproken over het belang van het leefklimaat op een symposium voor mensen uit de Estse praktijk, wat goed is ontvangen; hij haalde zelfs de voorpagina van een landelijke krant. In januari is het hele verslag over dit bezoek te lezen op de website van lectoraat Residentiële jeugdzorg.