Hogeschool Leiden

Kick-off academische werkplaats "positief leefklimaat" in Vlaanderen

VOT JEUGDHULP - 12 september 2019 - Op vrijdag 20 september spreekt Peer van der Helm over het belang van een positief leefklimaat in residentiële jeugdzorg tijdens de opstart van een academische werkplaats in Vlaanderen.

In januari 2019 kreeg de Vereniging Ons Tehuis, in samenwerking met Universiteit Gent (Vakgroep Orthopedagogiek en Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek), de goedkeuring van de Vlaamse overheid om een academische werkplaats (AW) op te richten.  Deze AW schenkt aandacht aan de organisatie van een positief en veilig leefklimaat in de residentiële jeugdhulp. Ze wil zich op volgende drie doelstellingen focussen:

  1. Het uitbouwen van werkveldgerichte activiteiten.  We focussen ons hierbij expliciet op de sectoren Bijzondere Jeugdzorg, VAPH, Kind & Gezin en de kinder- en jeugdpsychiatrie.
  2. Het theoretisch en onderzoeksmatig onderbouwen van deze activiteiten waarbij we oog hebben voor parallellen en verschillen over sectoren heen.
  3. Het ontwikkelen van beleidsaanbevelingen op basis van de voornoemde activiteiten.

Wil je graag meer weten over de academische werkplaats en hoe ze samen met voorzieningen residentiële jeugdhulp aan de slag wil? Interesse hoe we het onderzoeksluik zullen aanpakken ? Kom dan naar onze kick-off op 20 september 2019 te Brussel. Meer informatie kan je vinden op http://www.awleefklimaat.be of de Facebookpagina https://www.facebook.com/Academische-werkplaats-positief-leefklimaat-Vlaanderen-107911810602545/

Hogeschool Leiden